Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2017 Yrd.Doç.Dr.

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2010 - 2015 Yrd.Doç.Dr.

  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - 2014 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Yakin Dogu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler

 • 2011 - 2013 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Deneysel Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

 • Lisans Klinik Eğitim Saati

 • Lisans Klinik Beceri Laboratuvarı İyi Hekimlik Uygulamaları

 • Lisans Vertebra ve ekstremite immobilizasyonu

 • Lisans Hastane öncesi triyaj uygulamaları

 • Lisans Taşi - bradiaritmilerin yönetimi

 • Lisans Defibrilatör kullanımı

 • Lisans Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri organizasyonu

 • Lisans Hasta başı eğitim saati

 • Lisans Olay yeri yönetimi

 • Lisans Elektiriksel tedaviler

 • Lisans Ölümcül ritimler ve yönetimi

 • Lisans HASTANE ÖNCESİ ASH ORGANİZASYONU

 • Lisans TAŞİ VE BRADİARİTMİLERİN YÖNETİMİ

 • Lisans HASTA SENARYOLARI

 • Lisans ACİL TIP VE ÖTESİ

 • Lisans VERTEBRA VE EKSTREMİTE STABİLZASYONU

 • Lisans HASTANE ÖNCESİ ALANDA VE ACİL SERVİSTE TRİYAJ UYGULAMALARI

 • Lisans Klinik Beceri Eğitimi İyi Hekimlik Uygulamaları