Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MİKROBİYOTANIN HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.45, sa.1, ss.96-108, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hemşirelik Perspektifinden COVID-19 Pandemisinin Etkileri ve Yönetim Önerileri

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.42-51, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar