Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Living- versus deceased-donor renal transplant recipients: A comparison on pulmonary complications

Eurasian Journal of Pulmonology, cilt.21, ss.156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Central Venous Catheter Malposition Related Lung Complication

Turkiye Klinikleri Archives of Lung, cilt.19, ss.26-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solunum Acilleri/Pulmoner Emboli

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi, cilt.6, ss.16-35, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Comparison of thrombolytic and convansional treatment effıciency in pulmonary embolismon the 10th day of treatment

İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi, cilt.31, ss.135-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulmoner embolide trombolitik tedavi ve konvansiyonel tedavi etkinliğinin 10. günde karşılaştırılması

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, cilt.31, ss.135-141, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of HDL level on thrombus resolution in pulmonary embolism

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, cilt.25, ss.125-132, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sentetik Kanabinoid Kullanımına Bağlı Difüz Alveoler Hemoraji Gelişen Olgu

. Olgular Eşliğinde Göğüs Hastalıklarına Güncel Pratik Yaklaşımlar Kitabı. TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi., ss.45-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nadir görülen bir pulmoner Arteriyoarteryel ve arteriyovenöz Malformasyon olgusu

Turkish Medical Journal, cilt.6, ss.50-53, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bronchoesophageal fistula

Journal of bronchology interventional pulmonology, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors that increasing tendency to smoking cessation

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Böbrek Yetmezliği ile seyreden ANCA ilişkili vaskülit OLGU SUNUMU

Solunum Hastalıkları., cilt.22, ss.100-103, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arter Kan Gazları

Türk Tıp Dergisi, cilt.1, ss.44-50, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kuş besleyen olguda subakut hipersensitivite pnömonisi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 40. Ulusal Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2018

Bronkoskopi uygulanan hastalarda sedasyon yöntemlerinin karşılaştırılması.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 40. Ulusal Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2018

Hodgkin lenfoma nedeni ile bleomisin alan olguda gelişen akciğer toksisitesi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 40. Ulusal Kongresi., Türkiye, 13 - 16 Ekim 2018

Pulmoner tromboemboli ile prezente olan behçet hastalığı.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 40. Ulusal Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2018

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Tedavisi Sırasında Gelişen Tüberküloz Lenfadenit Olgusu.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018

Lenfanjioleiomyomatozis Sonucu Gelişen Pulmoner Hipertansiyon Olgusu.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018

Santral Venöz Kateter Malpozisyonu İlişkili Akciğer Komplikasyonu.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018

Ağır seyreden post-partum H1N1 enfeksiyonu:Pnömoni ve miyokardit.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2017, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017

Churg-Strauss Sendromu: Üç Olgu Nedeniyle

ASYOD yıllık Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017

Kitap & Kitap Bölümleri