Tıp Fakultesi Ogrencilerinin Sigara Icme Konusundaki Tutumlari


KILIÇ H. , Pempeci S., Sarıkulak E., Aknar B., Bilgiç İ., ALKAN A. , ...More

Gazi Medical Journal, vol.32, no.4, pp.619-624, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.12996/gmj.2021.141
  • Title of Journal : Gazi Medical Journal
  • Page Numbers: pp.619-624

Abstract

Amaç: Sigara bırakmayla yaşamın daha sonraki dönemlerinde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önlenebileceğinden özellikle gençlerde çok önemlidir. Erişkin sigara içicilerin %90’ı ilk sigaralarını 18 yaşından önce içmişlerdir. Çalışmamızda, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin sigara içmeye dair tutumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya Yıldırım Beyazit Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1., 2., 3., 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin sigara içme tutum ve davranışlarını sorgulayan bir anket hazırlanmıştır.   Çalışmaya  alınan  öğrencilere,  tüm  tıp  fakültesi  öğrencileri arasında gönüllülük esasına göre anketler doldurtulmuştur. Veriler SPSS -21 programına kaydedilmiştir. Tanımlayıcı veriler analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan 610 öğrencinin median (minimum-maksimum) yaş ortalaması 20 (17-27) idi. Tüm öğrencilerin 245 (%40.2)’i erkek, 365 (%59,8)’i kadın, 600 (%98.4)’ü bekar, 10 (%1,6)’u evli idi. Çalışmaya katılan öğrencilerin 183 (%30)’ü 1.sınıf, 127(% 20,8)’si 2.sınıf, 127 (%20,8)’si 3.sınıf, 83 (%13,6)‘ü 4.sınıf, 60(%9,8)’ ı 5.sınıf, 30 (% 4,9 )‘u 6.sınıf öğrencilerinden oluşmaktaydı. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin sigara kullanma oranı 105 öğrenci ile %17,2; bırakma oranı %7,5 olarak belirlenmiştir. Olguların günde ortalama içtikleri sigara  adedimedian  (minimum-maksimum)  8  (1-30), ortalama sigara içme süreleri  median  (minimum-maksimum)   36   (2-108)  ay  idi.  Tip  fakültesi öğrencilerinin sigaraya ilk başlama yaşı median (minimum-maksimum)  16  (5-24), düzenli sigara içme yaşı median (minimum-maksimum)  18  (13-25)  olarak saptandı. Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara ile ilgili tutum ve davranışlarını daha olumlu  düzeylere  taşıyacak,  farkındalık  eğitimine  ihtiyaç  olduğu  sonucuna varılmıştır.