Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AK Parti Dönemi Sünni ve Alevi Zazaların SeçmenDavranışları

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.1-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sünni ve Alevi Zazaların Siyasi Tercihleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.2, ss.19-43, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Myth and Reality of Turkish Civil Military Relations A Quest from the Case of FETO s July 15th Failed Military Coup Attempt

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.67-86, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Socio Economic Survey on Gypsies in Kocaeli Turkey

Paradoks Economics, Sociology and Policy Journal, cilt.8, ss.5-23, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadoluculuk Hareketi ve Üç Tarz ı Siyaset

Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.50, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Çağında Değişen Sosyal Hareketler Sanal Eylemler

The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Manegement, cilt.6, ss.131-141, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Merkez Çevre Teorisi Hala Türk Siyasetini Açıklıyor mu

Türkiye Günlüğü, ss.94-106, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Çağında Demokrasiye Geçiş Tartışmaları

The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management, cilt.4, ss.109-126, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Language Identity and Politics in Turkey Nationalist Discourse on Creating a Common Turkic Language

Alternatives Turkish Journal of International Relations, cilt.8, ss.40-52, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyaset ve Güven İlişkisi Bingöl İli Örneğinde 1950 2007 Genel Seçimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-27, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Siyasette Yeni Anlayış

Yerel Siyaset, ss.65-66, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırgızistan ın Renkli Devrimi Demokrasiye Geçiş mi Küresel Rekabet mi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-21, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Colorful Revolution of Kyrgysztan Democratic Transition or Global Competition

Alternatives Turkish Journal of International Relations, cilt.5, ss.73-81, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokratlıktan Muhafazakar Demokratlığa Demokrat Parti ile Adalet ve Kalkınma Partisinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.1-33, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nationalism and Democracy in Post Communist Central Asia

Asian Ethnicity, cilt.5, ss.43-60, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimlik Tartışmaları Işığında Türk Dil Politikası

Ankara SBF Dergisi, cilt.59, ss.27-58, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk İran İslam Kültürü Ampirik Bir Analiz

Avrasya Dosyası, cilt.5, ss.176-188, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkey s Policy toward post Soviet Central Asia Opportunities and Challenges

Research Institute for International and European Studies (RIIES), 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkey s Policy toward Post Soviet Central Asia Opportinities and Challenges

Research Institute for International and European Studies (RIIES), cilt.47, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ayakta Hasta Memnuniyetinin Sosyo-Ekonomik Faktörler Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.199-217

Zazaların Temsili: Bingöl ve Tunceli Özelinde Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliğinde Yenilenme

II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU ISEPA ‘18, Diyarbakır, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018

AK Parti Döneminde Zazaların Siyasal Tercihleri: Bingöl ve Tunceli Örnekleri

II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU ISEPA ‘18, Diyarbakır, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018

6360 SAYILI YASANIN TÜRKİYE’DE YEREL ÇEVRE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education(ICoSReSSE), Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.25-40

Mezhepsel Farklılık ve Siyasal Davranış: Sünni ve Alevi Zazaların Siyasi Tercihleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

7th ​International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.12-14

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE KOCAELİ MEDYASININ TUTUMU

Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.178-179

DARBELERE GİDEN SÜREÇTE MEDYANIN ALGI OPERASYONU: 27 MAYIS VE 15 TEMMUZ’UN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.270-271

THE MYTHS AND REALITY OF TURKISH CIVIL-MILITARY RELATIONS: A QUEST FROM THE CASE OF FETO’S JULY 15TH FAILED MILITARY COUP ATTEMPT

Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokras, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.262-263

Siyasal Açıdan Türkiye’de Darbeler

KARTEPE ZİRVESİ: Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler Medya ve Demokrasi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

THE NEW PRESIDENTIAL SYSTEM OF TURKEY : IS IT A UNIQUE MODEL?

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.17-18

Kilitlenmeyi Açmak ya da Açmamak: Amerikan Başkanlık Sistemi ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Karşılaştırmalı Bir Analizi

III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu / III. Strategic Public Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, ss.5-6

Anayasanın Dili

Hukuk ve Değişim Derneği Hukuk Akademisi Söyleşileri, Ankara, Türkiye, 29 Aralık 2016

Politics of Language and Language of Constitution

International Conference of Strategic Researchin Social Science and Education 2016, 14 Ekim - 16 Aralık 2016, ss.767-792

Politics of Language and Language of Constitution in Turkey

International Conference of Strategic Researchin Social Science and Education 2016, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2016, ss.767-792

THE STATE THEATER IN TURKISH NATION BUILDING A CONTEXTANALYSIS ON TURKISH SCREENPLAYS

International Conference of Strategic Researchin Social Science and Education 2016, 14 - 16 Ekim 2016, ss.448-467

Siyasal İstikrar ve Çözüm Süreci Fırsatlar ve Çözülmesi Gereken Sorunlar

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015

Çözüm Süreci ve Yeni Türkiye

Cuma Konferansları, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM), Ankara, Türkiye, 19 Aralık 2014

Çözüm Süreci ve Yeni Türkiye Ulus Devletten Vatandaş Devlete

Cumhuriyet Döneminde Bingöl Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye, 10 - 11 Kasım 2014

Geziye Sivilce Bakış

Sivil C Düşünce Platformu Paneli, Kocaeli, Türkiye, 09 Kasım 2013

Geleceğin İzinde Yeni Bir Türkiye Başkanlık Sistemi

Birlik Vakfı Başkanlık Sistemi Paneli, İstanbul, Türkiye, 16 Mart 2013

Bingöl de Siyasal Kültür ve Siyasal Yapı

Bingöl Üniversitesi Bingöllüler Günü Paneli, Bingöl, Türkiye, 12 Aralık 2012

THE ARAB SPRING IN TUNISIA A LIBERAL DEMOCRATIC TRANSITION

International Joint Conferences-Beykon, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2012

Arab Uprising as A Liberal Democratic Revolution Case of Tunisia

10th International Knowledge, Economy and Management Congress, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2012

Modernite Gelenek ve Anayasanın Dili

Şehir ve Medeniyet Derneği, Şehir Söyleşileri, Ankara, Türkiye, 26 Mayıs 2012

Sade Türkçe Öz Türkçe Sarmalında Yeni Anayasanın Dili

Anayasanın Dili Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 Nisan 2012

Yeni Anayasa da Laiklik ve Kimlikler

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Anayasa Paneli, Ankara, Türkiye, 20 Aralık 2011

A Socio Economic Survey on Gypsies in Kocaeli Turkey Kocaeli Romanları Üzerine Sosyo Ekonomik Bir İnceleme

9th International Knowledge, Economy and Management Congress, Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011

Bilgi Çağında Değişen Sosyal Hareketler Sanal Eylemler Changing Social Movements in Information Age On line Movements

8th International Knowledge, Economy and Management Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2010

Kimlik Kuramları Işığında Türkiye de Kürtler ve Araplar Kurds and Arabs in Turkey through the Lens of Identity Debate

8th International Knowledge, Economy and Management Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2010

Merkez Çevreyi Yeniden Düşünmek

VII. Kamu Yönetimi Forumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2009

The Democratic Transition Debates in the Information Age

7th International Knowledge, Economy and Management Congress, Yalova, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2009

Bingöl Üniversitesi ve Karlıova nın Sosyal Siyasal ve Ekonomik Sorunları

Karlıova'da MYO ve İlçe'nin Eğitim Sorunları Paneli, İstanbul, Türkiye, 06 Şubat 2008

Nasıl Bir Üniversite

Bingöl Üniversitesi Paneli, Bingöl, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2007

Etnik Civic Bağlamda Milliyetçiliğin Dönüşümü

KÜLSSAK Akademik Panel Serisi: Yükselen Milliyetçilik, Kocaeli, Türkiye, 15 Mart 2007

Hrant Dink Cinayeti ve Güncel Siyasal Gelişmeler Işığında Milliyetçilik

Kocaeli Demokrasi Platformu Paneli, Kocaeli, Türkiye, 10 Şubat 2007

Religion and Identity in Turkey

International Workshop on Religion and Politics in Turkey, Kocaeli University, Kocaeli, Türkiye, 10 Ocak 2007

Kırgız Devrimi Güncelinde Orta Asya Cumhuriyetlerinde Demokrasi

KOÜ Siyasal Bilimler Kulübü Paneli, Kocaeli, Türkiye, 01 Mart 2006

The Colorful Revolution of Kyrgyzstan Democratic Transition or Global Competition

13th International Conference on Central Asia and the Caucasus: Regional Developments, Interaction and Encounter of Strategies, Tahran, İran, 7 - 08 Kasım 2005

Türkiye de Kimlik ve Dil Politikası

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Atölye Çalışmaları, Kocaeli, Türkiye, 27 Ekim 2004

3 Kasım Seçimleri Sonrası Türkiye de Parti Sistemi

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Atölye Çalışmaları, Kocaeli, Türkiye, 26 Mart 2003

Central Asia in Transition To Liberal Democracy or Ethnic Nationalism

First METU International Conference on International Relations, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2002

Policies toward a Common Turkic Language Views from Turkey

The International Conference on the Problems of Modern Linguistics, Baku, Azerbaycan, 18 Mayıs 2015 - 20 Mayıs 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

The Myths and Realities of Turkish Civil-Military Relations: A Questfrom the Case of FETO’s July 15th Failed Coup Attempt

Contemporary World Policy, Politics and International Relations, Rahmat Ullah, Editör, IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE, ss.151-169, 2018

Politics of Language and Language of Constitution in turkey

Strategic Researches on Social Science Multidisciplinary Approach, Dr. Ömer Kürşat Tüfekçi, Editör, Lambert, Antalya, ss.159-183, 2016

Politics of Language and Language of Constitution in Turkey

Strategic Researches on Social Science Multidisciplinary Approach, Ömer Kürşad Tüfekçi, Editör, Lambert Academic Publishing, ss.159-184, 2016

Romanların Sosyo-Ekonomik Sorunları: Kocaeli Romanları Üzerine Ampirik Bir Analiz

Tarihten Günümüze Türkiye de Romanlar, Ateş, Hamza, Editör, Yıldırım Kaymakamlığı Kültür Yayını, Bursa, ss.101-118, 2015

1990’lı Yıllarda Demokrasiye Geçiş Tartışmaları

Yirmi Birinci Yüzyılda Demokrasi Tartışmaları, Bingöl, Yılmaz, Editör, Umuttepe Yayınları, ss.21-40, 2011

Yirmi Birinci Yüzyılda Demokrasi: Kavramlar, Temel Yaklaşımlar

Yirmi Birinci Yüzyılda Demokrasi Tartışmaları, Bingöl, Yılmaz, Editör, Umuttepe Yayınları, ss.9-20, 2011

İmparatorluktan Ulus-Devlete: Türkiye'de Ulusal Bir Dilin Yaratılmasına Doğru

Modernlik ve Modernleşme Sürecinde Türkiye, Erdumlu, Güngör, Editör, Babil Yay, Ankara, ss.155-186, 2004