Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2D:4D Finger Length Ratios in Individuals with Gender Dysphoria Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Bireylerde 2D:4D Parmak Uzunluğu Oranları

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, cilt.31, ss.84-89, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adolescent obesity and associated cardiovascular risk factors of rural and urban life (Eskisehir, TURKEY)

Central European Journal of Public Health, cilt.23, ss.20-25, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dry eye disease and depression-anxiety-stress: A hospital-based case control study in Turkey

Pakistan Journal of Medical Sciences, cilt.31, ss.626-631, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The prevalence of infertility and loneliness among women aged 18-49 years who are living in semi-rural areas in western Turkey

International Journal of Fertility and Sterility, cilt.8, ss.155-162, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PROBLEMATIC TECHNOLOGY USE IN THE COVID-19 PANDEMIC

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, cilt.5, ss.108-114, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Level of Health Literacy and Associated Factors Among Rural and Urban Secondary School Students in Sanliurfa province, Turkey

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, cilt.5, ss.168-175, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining Validity and Reliability of Turkish version of Selfitis Behavior Scale

Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Food literacy can described adequate? Optimizing cut-off scores for the short food literacy questionnaire (SFLQ)

Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, cilt.13, ss.119-126, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

THE PROBLEMATIC USE OF MOBILE PHONES (PUMP) TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Yeni Symposium, cilt.57, ss.10-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

CYBER-BULLYING SENSIBILITY STATUS OF THE HIGHSCHOOLS OF ESKISEHIR (TURKEY)

Noble International Journal of Social Sciences Research, cilt.4, ss.111-115, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HALK SAĞLIĞI SÜRVEYANSIN DA SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, cilt.4, ss.210-218, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göz sağlığı okuryazarlığı ölçeği

Pamukkale Medical Journal, cilt.12, ss.83-91, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Validity and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Application Based Addiction Scale

Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, ss.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Job satisfaction and the effecting factors among family health nurses in Şanlıurfa

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, ss.79-87, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekimlik Değer Algısı Ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliğinin tıp fakültesi öğrencilerindeki sonuçları

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, cilt.15, ss.26-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eating disorders and anxiety among high school students in Western area of Turkey

International Journal of Research in Medical Sciences, cilt.4, ss.3513-3520, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVELOF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.2, ss.96-101, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVELOF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.2, ss.96-101, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEASONAL AND MIGRANT FARMWORKERS’ SATISFACTION LEVELOF HEALTH CARE SERVICES IN SEMI-RURAL AREAS OF ESKISEHIR

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The prevalence of probable migraine and sleep quality among women aged 20-49 living in a semi-rural area in western Turkey

International Journal of Research in Medical Sciences, cilt.3, ss.2240-2245, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eskişehir Kırsalı İlköğretim Öğrencilerinde El Hijyeni Bilgi Ve Uygulaması Müdahale Çalışması

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.24, ss.99-108, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An evaluation of depression and death anxiety level in hospitalized patients because of chronic disease

Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS), cilt.2, ss.1663-1668, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of Acute Poisoning Cases Admitted to a University Hospital Emergency Department

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.22, ss.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of Anxiety and Infertility Among Woman Exposed to Domestic Violence

Osmangazi Tıp Dergisi, cilt.24, ss.20-32, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECTS OF ELECTROMAGNETİC WAVES ON HEALTH

ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSELARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mart 2020, ss.216-217

Çocuklarda Obezite ve Beslenme

3. uluslararasi asya modern bilimler kongresi, 28 - 29 Şubat 2020

Aşı Reddi Kavramının Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI 5 OCAK UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Türkiye, 3 Ocak - 05 Şubat 2020, ss.130-140

AŞI REDDİ’ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI 5 OCAK UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, 3 - 05 Ocak 2020

Effects of Acupuncture on Weight Loss Among Obese Patients: Clinical Trail

International Symposium on Acupuncture-Moxibustion, WFAS 2019, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.66

The Effect Of Wi-Fi On Human Health

72nd Geological Congress of Turkey with international participation, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.636-637

AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ GÖZÜYLE BAZI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİNYETERLİLİK DURUMU

2. ULUSLARARASI20. ULUSALHALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018

Assessment Of Physicians About Community Health Centres According To The Urban And Rural Turkey Sample

International Healthcare Management Conference. Gümüşhane University, 15 - 17 Haziran 2015

Seasonal and Migrant Farmworkers Satisfaction Level Of Health Services In Semirural Areas Of Eskisehir

International Healthcare Management Conference. Gümüşhane University, 15 - 17 Haziran 2015

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algıları

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2013

A study of infertility and loneliness among female residents aged 18 45 years in semirural area of west Turkey

The World Congress on Building Consensus out of Controversies in Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP-COGI), İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2013

Validity of Self reported Body Weight Height Values Based on the Measured Values in Adolescents Living in Rural and Urban Areas

RESCAP-MED International Symptoms on Social Detarminats of NCDs in Mediterranean Countries, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2013

Health Status of Seasonal Agricultural Workers in Rural Areas of Eskisehir

RESCAP-MED International Symptoms on Social Detarminats of NCDs in Mediterranean Countries, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2013

The Prevalence of Obesity in the Adelescents in the Province of Eskisehir and the Cardiovascular Risks According to the Rural vs Urban Life

RESCAP-MED International Symptoms on Social Detarminats of NCDs in Mediterranean Countries, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2013

Yaşlı erkekler arasında ölüm kaygısı ve yaşam kalitesi

Ulusal sağlıkta yaşam kalitesi kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2013

Lise Öğrencileri Arasında Hepatit B Bilgi Düzeyi Değerlendirilmesi

Halk Sağlığı Günleri 2. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2012