Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2011 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans HALK SAĞLIĞI DÖNEM 6

  • Yüksek Lisans PUBLİC HEALTH PHASE 6

  • Yüksek Lisans TEMEL HALK SAĞLIĞI

  • Doktora İLERİ BİOİSTATİSTİK