Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of ramadan fasting on thyroid hormone levels in patients on levothyroxine treatment

Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, cilt.30, ss.1009-1014, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A rare cause of elevated liver enzymes: Addison's disease

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.24, sa.1, ss.76-77, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akromegali ve Kardiyovasküler Sistem Acromegaly and Cardiovascular System

Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics, cilt.9, sa.1, ss.53-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pituitary magnetic resonance ımaging in patients with isolated hypogonadotrophic hypogonadism: A single center experience

Medicine Science International Medical Journal, cilt.4, sa.4, ss.2857-2868, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serum testesterone does not affect bone mineral density şn postmenopausal women

Arch Endocrinol Metab, cilt.59, sa.4, ss.292-296, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tatlandırıcılar

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.60-70, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TatlandırıcılarSweeteners Turkiye Klinikleri J Endocrin 2014 9 2 60 70

Turkiye Klinikleri J Endocrin, cilt.9, sa.2, ss.60-70, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plasma osteoprotegerin levels before and after treatmenet of thyroid dysfunctions

Turk JEM, cilt.17, ss.102-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İyot içeren kontrast maddelere bağlı tiroid fonksiyon bozuklukları

Turkiye Klinikleri J Endocrin, cilt.8, sa.2, ss.57-64, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İyot Eksikliği Radyoaktif İyot ve Tiroid Kanseri İlişkisi ve Radyoaktif İyottan Korunma Yolları

Türkiye Klinikleri J Endocrin, cilt.6, sa.2, ss.73-81, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diabetes İnsipidus

Endokrinolojide Diyalog, cilt.6, ss.159-162, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of papillary thyroid microcarcinoma and carcinoma

Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.13, sa.3, ss.47-51, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik böbrek hastalıkları ve kardiyovasküler siste

Türk Kardiyol Dern Arş –Arch Turk Soc Cardiol, cilt.25, sa.8, ss.499-507, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asemptomatik primer hiperparatiroidizm

Endokrinolojide Diyalog, cilt.2, ss.147-150, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tip 1 Diabetes mellituslu hastalarda otoimmün belirteçler

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2019

Hipoglisemi İçin İki Nadir Neden: Munchausen Sendromu ve Otoimmün Hipoglisemi

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2019

Subakut tiroidit tanısında idrar iyot düzeyi kullanılabilir mi?

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2019

Graves hastalığında antitpo pozitifliği tiroid kanserine karşı koruyucu mudur?

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018

Coexistence of acromegaly and rheumatoid arthritis: presentation of three cases.

19th European Congress of Endocrinology 2017, Lisbon, Portugal, 20 - 23 Mayıs 2017

The rare cause of primary hyperparathyroidism: Parathyroid Carcinoma.

19th European Congress of Endocrinology 2017, Lisbon, Portugal., 20 - 23 Mayıs 2017

Gebede muhtemel histerosalpingografiye bağlı uzamış iyot fazlalığı.Olgu sunumu.

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Graves hastalığı takibinde tespit edilen erken primer biliyer siroz: olgu sunumu

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Bilinç bulanıklığı ve nonkonvulzif status epileptikus ile prezente olan ektopik ACTH sendromu

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Akromegali ve romatoid artrit birlikteliği: üç olgunun sunumu

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Postpartum erken dönemde ciddi hipokalsemi ile prezente olan idiopatik hipoparatirodi

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Panhipopitüitarizmin nadir bir nedeni: meme kanseri metastazı

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Paratiroid karsinoma tanısı ile takip edilen hastalarımızın gözden geçirilmesi

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Geriyatrik Hastalarda Tiroid Kanserlerinin Özellikleri

7. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2016

Thyroid malignancy risk in different clinical thyroid diseases

39th Annual Meetingof the EuropeanThyroid Association 3-6 Sept 2016 Eur Thyroid J Vol. 5, Suppl. 1, 2016 P2-05-02sayfa 135-136, 3 - 06 Eylül 2016

A RARE CAUSE OF PAIN AND SWELLING IN NECK THYROID ABSCESS

39th Annual Meetingof the EuropeanThyroid Association, 3 - 06 Eylül 2016

Neck lesions located outside the thyroid bed with similar echogenity of thyroid tissue

18th European Congress of Endocrinology 2016, Munich, Germany. 28-31 May 2016, EP 991, Endocrine Abstracts, Volume 41, ISSN 1479-6848., 28 - 31 Mayıs 2016

Bilateral large adrenal lesions in a patient with undertreated congenital adrenal hyperplasia

18th European Congress of Endocrinology 2016, Munich, Germany. 28-31 May 2016, EP 317, Endocrine Abstracts, Volume 41, ISSN 1479-6848, 28 Mayıs 2016

T1a ve T1b İntratiroidal Papiller Tiroid Kanserlerinin Ayırımı Gerekli Midir

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 11-15 Mayıs, 2016, Antalya, Türkiye, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

T1A ve T1B intratiroidal papiller tiroid kanserlerinin ayırımı gerekli midir?

Türkiye Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

4 CM VE ÜZERİNDEKİ TİROİD NODÜLLERİNDE FALSE NEGATİFLİK ORANI VE MALİGNİTE ORANI

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, cilt.1, ss.159-160

Bilateral Büyük Adrenal Kitleler İle Prezente Olan Bir Konjenital Adrenal Hiperplazi Vakası

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 11-15 Mayıs, 2016, Antalya, Türkiye, P143, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Papiller tiroid kanserlerinde multifokalite, tümör odak sayısı ve total tümör çapıyla klinikopatolojik özellikler arasındaki ilişki

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve 2. Ulusal Lipid Sempozyumu, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

4 Cm Ve Üzerindeki Tiroid Nodüllerinde False Negatiflik Oranı ve Malignite Oranı.

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Sitolojisi Bethesda Kategori III ÖBA ÖBFL Olan Hastalarda Başlangıç Cerrahi Olarak Hemitiroidektomi Yapılması Makul Bir Yaklaşım Gibi Görünmektedir

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 11-15 Mayıs, 2016, Antalya, Türkiye, P029, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Ultrasonografide Boyunda Tiroid Loju Dışında Tiroid Dokusu İle Benzer Ekojenitede Lezyonu Olan Olgularımız

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 11-15 Mayıs, 2016, Antalya, Türkiye, P040, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Atipik Paratiroid Adenomu Olan Hastaların Klinik Ve Biyokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metbolizma Hastalıkları Kongresi 2015,Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Leri Weil diskondrosteozisli bir hastada diabetes mellitus

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Postmenopozal kadınlardaki kemik mineral dansitesinde testosteron etkili mi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Prevalance of thyroid nodules in patients with colon cancer and benign colon polyps

15th International and 14th European Congress of Endocrinology, 5 - 09 Mayıs 2012

Prevalence of thyroid diseases in patients with colon cancer and benign colon polyps

15th International and 14 th European Congress of Endocrinology, 5 - 09 Mayıs 2012

Differansiye tiroid kanserlerin birlikteliği

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2012

Toksik adenom ve Riedel tiroiditi birlikteliği olgu sunumu

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 Nisan 2012

Gebelikte enoxaparin kullanan bir hastada patolojik kırıklarla seyreden postpartum osteoporoz

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 Nisan 2012

Benign ve malign tiroid nodülü olan hastalarda serum 25 OH vitamin D seviyelerİ

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Gestasyonel tirotoksikozu olan gebelerde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Kolon karsinomu ve kolon polbi olan hastalarda tiroid patolojilerinin görülme sıklığı

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Benign ve malign tiroid nodülü olan hastalarda serum 25 OH vitamin D seviyeleri

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Tiroid nodüllerinin elastosonografik değerlendirmesinde nodül lokalizasyonunun önemi

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2010

Diferansiye tiroid kanserlerinde elastosonografi ile belirlenen strain indekslerinin tanısal değeri

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2010

Tip 1 diabetes mellitus hastalarında tiroid hastalıkları

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2010

Sellüler adenomatöz nodüllere yaklaşımda elastosonografinin tanısal değeri

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2010

Endokrinoloji kliniğinde gerçekleşen ölümlerin nedenleri

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2010

Tiroid nodüllerine elastosonografi uygulamasında nodül büyüklüğü skorlamayı etkiler mi

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2010

Tiroid nodüllerinde elastosonografi skorlaması hangi aksda yapılmalıdır

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2010

Folliküler tiroid kanserlerinde elastosonografi skorlamasının yeri

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2010

Sistemik amiloidoz seyrinde amiloid guatr ve hipopituitarizm olgu sunumu

30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Ekim 2007

Sistemik mastositoz Bir olgu sunumu

9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2007

Tiroid kanser olgularında değişen demografik bulgular

5. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2005

Hepatosteatosis with hypobetalipoproteinemia

7th European Congress of Endocrinology, 3 - 07 Eylül 2005