Toksik adenom ve Riedel tiroiditi birlikteliği olgu sunumu


TAM A. A. , ÖZDEMİR D. , ERSOY P. E. , KILIÇYAZGAN A., ERSOY R. , ÇAKIR B.

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey