Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sporcuların Zihinsel Antrenman Becerileri ile Sürekli Sportif Öz Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki

Gazi Beden Eğtiimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.151-162, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pazarlama Bileşenlerinin Etkin Kullanımının Spor Tüketicilerinin Memnuniyet Düzeylerine Etkisi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.33-43, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınların Sporu Seyretme Güdülerinin İncelenmesi

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.300-309, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

War and peace: the effect of footballers’ pitch behavior on spectators

15th European Congress of Sport and Exercise Psychology, Münster, Almanya, 15 - 20 Temmuz 2019

SPORA KATILIM MOTİVASYONLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.627

Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Seviyelerinin İncelenmesi

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

KADINLARIN SPORU SEYRETME GÜDÜLERİNİN İNCELENMESİ

4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.31

Kadınların Sporu Seyretme Güdülerinin İncelenmesi

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, BURSA, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017