Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2018 - Devam Ediyor Doktora

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri (Dr), Türkiye

 • 2015 - 2018 Yüksek Lisans

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2011 - 2015 Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Yüksek Lisans

  Spora katılım motivasyonlarının kişilik özellikleriyle ilişkisi

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • B1 Orta Almanca

 • C2 Ustalık İngilizce