Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ülkemizde Aşılama Yönelik Tutumlar ve Aşı Reddi: Sistematik Derleme

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019

Pediatrik Yoğun Bakımlarda Deliryum Yönetiminde Hemşirenin Önemi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019

Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu ve Etkileri

6. Uluslararası 17.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 Aralık 2019, ss.733-734

Pediatrik Bakımdan Erişkin Bakıma Geçiş- Diyabetli Çocuk Örneği

2.Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, cilt.4, ss.63-69

Göç Olgusunun Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri.

Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 Kasım 2019, ss.69-70

Çocuklarla Çalışan Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumunun Değerlendirilmesi

6.ULUSAL 1. ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

Çocuklarla Çalışan Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumunun Değerlendirilmesi

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

Pediatride Oral İlaç Uygulama Yöntemi: Tabletleri Ezerek Kullanma

6.Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

Pediatride Oral İlaç Uygulama Yöntemi: Tabletleri Ezerek Kullanma

6. ULUSAL 1. ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

0-24 Aylık Çocuğa Sahip Annelerin Emzirme ve Tamamlayıcı Besinlere BaşlamaDavranışlarının Belirlenmesi

6.ULUSAL 1. ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

Hemşirelik öğrencilerinde sosyal destek algısı ve mesleki olgunluk

Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017

Effects of Adolescent Pregnancies on Maternal and Neonatal Health

20TH WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES IN OBSTETRICS, GYNECOLOGY INFERTILITY (COGI), Paris, Fransa, 4 - 07 Aralık 2014, ss.125-128

Kitap & Kitap Bölümleri

Göçlerin Çocuk Sağlığına Etkileri ve Hemşirelik Yaklaşımları

Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Halit DEMİR, Prof Dr. Nizami DURAN, Editör, IVPE, Cetinje, ss.559-571, 2020

Outcomes of Structured Transition Program for Adolescents/Young Adults with Diabetes

Child Health and Disease Nursing I, Selmin ŞENOL, Editör, Academician Publishing House Inc., Ankara, ss.15-28, 2019