Olgu Sunumu: Gastrostomisi ve Trakeostomisi olanTay Sack Tanılı Çocuğun Hemşirelik Bakımı (Yayın No:2785429)


SULUHAN D., KESKİN G., YILDIZ D., EREN FİDANCI B., KONUKBAY D., KIZILER E.

Çocuklarda Stoma Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar Sempozyumu, Turkey, 14 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes