Geçiş Bakım Modelinin Diyabetli Adölesanların Özyönetim Becerileri, Glisemik Kontrol ve Geçişe Hazır Oluşuna Etkileri: Pediatriden Erişkin Bakıma Randomize Kontrollü Geçiş UygulamasıEffect of Transition Care Model on Self-management Skills, Glycemic Control and Transition Readiness of Adolescents with Diabetes: a Randomized Controlled Transition Trial from Pediatric to Adult Care


KIZILER E. , YILDIZ D., EREN FİDANCI B.

6. Ulusal 1.Uluslararası Pediatri Hemşireliği, 29 November - 02 December 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text