Aşı Karşıtı Tutumları Belirleyen ”Vaccination Attitudes Examination (VAX)” ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.


KIZILER E. , ULUDAŞDEMİR D. , KÜÇÜK S. , MUŞTU P.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text