Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2016 Doktora

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği (Dr), Türkiye

 • 2005 - 2007 Yüksek Lisans

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  Diyabetli adölesanların pediatrik bakımdan erişkin bakıma geçişte özyönetim becerileri ve geçişe hazır oluş durumlarının değerlendirilmesi

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği (Dr)

 • 2007 Yüksek Lisans

  Kanserli çocuğu olan ailelerin sosyal destek algısı,umutsuzluk ve başetme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli)