Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of balance in children with sensorineural hearing loss according to age

American Journal of Otolaryngology - Head and Neck Medicine and Surgery, cilt.42, sa.1, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Wideband Tympanometry Normative Data for Different Age Groups in Turkish Population

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.12, sa.1, ss.82-86, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Effect on the Balance of Modified Epley Maneuver in Benign Proxysmal Positional Vertigo

KUWAIT MEDICAL JOURNAL, cilt.48, sa.1, ss.42-46, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of concurrent cognitive tasks on postural sway in healthy subjects

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.82, sa.1, ss.3-10, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Balance Test Outcomes in Children with Poor Vision

Cyprus Journal of Medical Sciences, cilt.5, sa.4, ss.284-288, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkinlerin Kendi Bildirdiği İşitme Durumu ile İşitme Tarama Sonuçlarının Karşılaştırılması

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, cilt.28, sa.3, ss.302-308, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gürültülü Ortamlarda Çalışan Fabrika İşçilerinde Yaşam Kalitesinin Araştırılması

medeniyet medical journal, cilt.31, sa.1, ss.37-45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vestibüler Tanısal testler

ortadoğu tıp dergisi, cilt.8, sa.1, ss.38-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of music therapy on quality of life in individuals with tinnitus

MARMARA MEDICAL JOURNAL, cilt.28, sa.1, ss.38-44, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Vokal nodülü olan yetişkinlerde ses terapisi sonuçları

bozok tıp dergisi, cilt.1, sa.1, ss.6-11, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Posterior Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel VertigoTedavisinde Modifiye Epley ManevrasıSonuçlarının Değerlendirilmesi

kulak burun boğaz baş ve boyun cerrahisi dergisi, cilt.21, sa.1, ss.1-6, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlanma ve Denge

Akademik Geriatri, cilt.2, ss.148-154, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yetişkinlerin Kendi Bildirdiği İşitme Durumu ile İşitme Tarama Sonuçlarının Karşılaştırılması

14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Çevrimiçi, Türkiye, 24 - 26 Aralık 2020

Vestibüler Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongres, 8 Ekim - 12 Kasım 2017

Computerized Duration Pattern Test and Computerized Frequncy Pattern Test Results in Elderly

13th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress, Switzerland, 7 - 10 Haziran 2017

. Sol hemisfer lezyonu olan bireylerde fonksiyonel bağımsızlığın değerlendirilmesi.

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon, 31 Mayıs - 02 Haziran 2017

Auditory and Visual working memory tasks and postural control in healthy participants

5th International Meeting of the Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA), 28 - 30 Nisan 2016

Gelişimsel dil bozukluğu olan çocukların klinik özellikleri

12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7 - 09 Nisan 2016

High frequency hearing thresolds in patients with tinnitus

14 th International Meeting of the Mediterranean Society of Otology and Audiology, 9 - 11 Mayıs 2014

Ses terapisi uygulanan vokal nodül hastalarında ses handikap endeksi sonuçları

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17 - 19 Nisan 2014

Tinnituslu hastalarda müzik terapisi sonuçları

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi., 17 - 19 Nisan 2014

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koklear İmplant Sonuçları

V. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi., Türkiye, 23 - 26 Eylül 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

İşitme ve konuşma rehabilitasyonu

Fizyoterapi Rehabilitasyon, karaduman aa, tunca yılmaz ö, Editör, pelikan yayınevi, ss.613-648, 2016