Evaluation of Recreational Noise Exposure and High Frequency Hearing Thresholds of University Students with Normal Hearing Between 125-8,000 Hz


MÜJDECİ B., KAYA Ş., TULĞAR M., KARAKOÇ K., KARABULUT M., BAŞ B.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, vol.29, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Amaç: Genç öğrenciler arasında, kişisel dinleme cihazlarıyla yüksek şiddette müzik dinleme yaygınlaşmakta ve yüksek şiddette sese maruz kalmak geçici veya kalıcı işitme kaybına neden olabilmektedir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin rekreasyonel gürültüye maruziyet durumlarına göre yüksek frekans işitme eşiklerini değerlendirmek ve bireylerin kendi değerlendirdiği işitsel etkilenme düzeylerini belirlemek amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 18-25 yaş aralığında 94 üniversite öğrencisi dâhil edildi. Öğrencilerden, rekreasyonel gürültüye maruziyet ve işitsel etkilenme düzeyinin değerlendirilmesine yönelik tarafımızdan hazırlanan soruların yanıtlanması istendi. Öğrenciler rekreasyonel gürültüye maruziyet durumuna göre 3 gruba ayrıldı. Tüm öğrencilere immitansmetrik değerlendirme yapıldı ve 125-8.000 Hz aralığında saf ses hava ve kemik yolu işitme eşikleri ile 9.000- 18.000 Hz aralığında yüksek frekans işitme eşikleri belirlendi. Bulgular: Gruplar arasında işitsel etkilenme puanı açısından anlamlı fark elde edildi. Günde 1 saatten fazla rekreasyonel gürültüye maruziyeti olan grupta işitsel etkilenmenin en fazla olduğu saptandı. Günde 1 saatten fazla maruziyeti olan öğrencilerle maruziyeti olmayan öğrenciler arasında işitsel etkilenme puanı açısından anlamlı fark saptandı (p<0,05). Gruplar arasında yüksek frekans işitme eşikleri açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Üniversite öğrencilerinde rekreasyonel gürültüye maruziyetin yüksek frekans işitme eşiklerini etkilemediği, bireyin kendi değerlendirdiği işitsel etkilenme düzeyini etkilediği saptandı.
Keywords: Yüksek frekans işitme kaybı; gürültü; öğrenciler; işitme eşiği