Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of frequency of nausea and vomiting as well as depression level in pregnant women

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.43, ss.691-697, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of premenstrual syndrome and quality of life in university students

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.64, ss.915-922, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The frequency of having pap-smear tests among women between 15-64 years old and the evaluation of the level of their knowledge.

JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, cilt.63, ss.873-7, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of mobile phone addiction level and sleep quality in university students.

Pakistan journal of medical sciences, cilt.29, ss.913-8, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mülteci Kadınlar ve Üreme Sağlığı: Sağlık Hizmetlerine Ulaşmalarını Etkileyen Faktörler, Engeller ve Çözüm Önerileri

Süleyman demiren üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, cilt.10, ss.462-464, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerde Empati ve Öfke Kontrolünün Değerlendirilmesi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, cilt.6, ss.470-478, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uterin Atoni Olgusunda Watson’ın İnsan Bakım Modeline Göre Hemşirelik Sürec

Gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, cilt.8, ss.510-517, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Simülasyona Dayalı Hemşirelik Eğitiminde Kuramlar

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, ss.134-141, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geciktirilmiş Umbilikal Kordon Klemplemenin Yenidoğan Sağlığına Etkisi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Huzursuz Bacak Sendromunun Görülme Sıklığı, Yaşam ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, ss.59-69, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlik İnanç Modeli Örneği: Tütün Bağımlısı Gebe

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Sağlığı HemĢireliği Eğitiminde Yenilikçi Öğretim:Simülasyon Kullanımı

KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preeklampside Tanı Ve Hemşirelik Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar

Journal of Human Rhythm, cilt.4, ss.88-97, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Sağlığında Obezite

Journal of Human Rhythm, cilt.4, ss.98-103, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavinin Jinekolojik Kanserlerde Kullanımı

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.36-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfertil kadınlarda aile içi şiddet ve kaygı düzeyleri

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, ss.777-784, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Domestic violence and anxiety levels in infertile women

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, ss.777-784, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Over Kanseri Tanısı Alan Bir Olguda Cinsel Sağlığın Değerlendirilmesi

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Empati ve Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi

. Konuralp Tıp Dergisi, cilt.10, ss.318-325, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikte Aile İçi Şiddet, Depresyon ve Anksiyete (Domestic Violence, Depression and Anxiety During Pregnancy)

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.14, ss.204-211, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlere Verilen Mestruasyon Hijyen Eğitiminin Etkinliğinin Belirlenmesi

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, cilt.2, ss.66-75, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Adolesan Kızlarda Obezite ve Obezitenin Neden Olduğu Sorunlar.

ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.2, ss.16-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Experience of Fathers having Premature Infants in Neonatal Intensive Care Unit

SRL Pediatrics Neonatal Care Unit, cilt.3, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Risk Factors Knowledge Level and Awareness towards Colorectal Cancers among Turkish Women

Journal of Behavioral Health, cilt.5, ss.109-116, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How Nurses Views Themselves in Turkey A Qualitative SWOT Analysis

International Archives of Nursing and Health Care, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Colorectal Cancer Risk Associated with Reproductive Factors among Turkish Women

Reproductive System Sexual Disorders, cilt.5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Perceptions of Turkish University Students about the Effects of Water Pipe Smoking on Health

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, cilt.16, ss.4615-4621, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Annedeki Obezitenin Emzirme Üzerine Etkisi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E- Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Grup Gebe Kadının Doğum Tercihi Ve Doğuma İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E- Dergisi,, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Problem sloving skills of the nursing and midwifery students and influential factors

Revista Electronica de Enfermagem,, cilt.12, ss.601-606, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish men s roles opinions manners and behaviors in their use of contraceptive methods

International,Journal of Human Sciences, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menapoz ve Cinsel Yaşam

Androloji Bülteni Dergisi,, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Hepatit B ve Gebelik

Sağlıcakla Sağlık Dergisi, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Egzersizin Gebelikteki Yeri

Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitici Dergisi,, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Gebelerin Gebelik Süreci İle İlgili Bilgi ve Davranışları

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Approach of Mothers Towards The Securıty of The Chıld in a Car

Revista Brasilera em Promoçao da Saude (RBPS), 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postpartum Dönemde Anneye Verilen Aile Planlaması Danışmanlık Eğitimini Kontraseptif Yöntem Seçimi Üzerine Etkisi

Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitimi Araştırma Dergisi,, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sakarya İlindeki Ebelerde Mesleki İş Doyumu

Modern Hastane Yönetim Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maternal Diseases and Breastfeeding

Marmara Medical Journal, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelik Hizmetlerinin Kadın Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi Ve Hastalara Göre Ebelik Faaliyetlerinin Önem Derecesi

Sağlık Bilimleri Dergisi (Erciyes Ün. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayını), 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dokunmak Hayat Kurtarır Mı

Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitici Dergisi, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Anne karnındaki bebek ne hisseder

TÜBİTAK Bilim ve Teknik, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Bebek için en iyisi

TÜBİTAK Bilim ve Teknik, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Healthy Start For Life: Nutrition During The Preconceptional And The Prenatal Period.

I. International and II. National Women’xxs Health Nursing Congress, 22 - 24 Kasım 2018

The Effect Of The Maternal Smoking On The Newborn Health in The Lactation Period.

I. International and II. National Women’xxs Health Nursing Congress., 22 - 24 Kasım 2018

The Effects of Migration on Women’xxs Reproductive Health

I. International and II. National Women’xxs Health Nursing Congress., 22 - 24 Kasım 2018

Social Gender Based Flirting Violence in Young People.

I. International and II. National Women’xxs Health Nursing Congress, 22 - 24 Kasım 2018

Use of Simulation in Women’s Health Nursing Education:Systematic Review

1. ULUSLARARASI İNOVATİF HEMŞİRELİK KONGRESİ, 4 - 05 Mayıs 2018

Clinical Practice of Women’s Health Nursing Lesson in Turkey of Analysis: An Example of University

5th International Conference Quality and its Perspectives: Multidisciplinary Approach to Patient Care, 18 Nisan 2018

Prevalence and Effect of Restless Legs Syndrome on Quality of Life and Sleep Quality in Menopausal Women

International Metting on Education Research in Health Science (IMER-HS), 3 - 05 Kasım 2017

Ülkemizde Adli Hemşireliğin İhtiyaç Alanlarından Biri: Cinsel Saldırı Muayene Hemşireliği

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

Doğum Sonu Dönem

Ebelere Yönelik Doğum Hizmetlerini Güçlendirme Eğitim Programmı, Türkiye, 30 Aralık 2016

Rewiew of Vaginal Douching and Associated Factors and Assessment of Quality of Life Among Married Women

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, GynecologyInfertility, Paris, Fransa, 4 - 07 Aralık 2016

The prevalence of complementary alternative medicine among women with gynecologic cancer

The 40th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, Helsinki, Finlandiya, 12 - 15 Haziran 2016

Postpartum Depresyon ve Algılanan Sosyal Desteğin Maternal Bağlanmaya Etkisi

Gebelik, doğum ve Lohusalık Kongresi, (Uluslar arası Katılımlı), Türkiye, 2 - 04 Nisan 2016

Kadın Sağlığı Alanında Güncel Yaklaşımlar

Ebelikte Güncel Yaklaşımlar, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2015

Gebelerde kaygı düzeyi ve uyku kalitesinni değerlendirilmesi

2. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Gebelerde depresyon ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi

2. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Evaluatıon Of Frequency Of Nausea And Vomıtıng As Well As Depressıon Level In Pregnant Women

The 8th International DIP Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome Pregnancy (DIP), 15 - 18 Nisan 2015

Early Identıfıcatıon and Evaluatıon of Hıgh-rısk Pregnancy

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), 4 - 07 Aralık 2014

Early Identificationand Evaluation of High Risk Pregnancy

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology&Infertility, Paris, Fransa, 4 - 07 Aralık 2014

Prevelance of Premenstrual Syndrome ın Unıversıty Students and Affectıng Factors

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), 4 - 07 Aralık 2014

Domestıc Vıolence, Depressıon And Anxıety Durıng Pregnancy (Sakarya, Turkey)

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), 4 - 07 Aralık 2014

Evaluatıon Of The Relatıonshıp Between Food Cravıng And Depressıon In Pregnant Women

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), 4 - 07 Aralık 2014

Prevelance of Premenstrual syndrome in University Students and Affecting Factors

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology&Infertility, Paris, Fransa, 4 - 07 Aralık 2014

Gebelerde Aşerme ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2014

Jinekolojik Kanserlerle Kolerektal Kanserlerin İlişkisi

14. Ulusal Jinekooljik Onkoloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Kasım 2014

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcığı ve Kadın Sağlığına Yansımaları

14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Kasım 2014

Jinekolojik Kanserlerde Yaşam Kalitesi

14. Ulusal Jinekooljik Onkoloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Kasım 2014

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcığı ve Kadın Sağlığına Yansımaları

14. Ulusal Jinekooljik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Kasım 2014

ROY Adaptasyon Modeline Göre Serviks Kanserli Bir Vaka Örneği

14. Ulusal Jinekooljik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Kasım 2014

Evaluation of Frequency of Domestıc Vıolence and Anxıety Level Among Infertile Women (Sakarya, Turkey)

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), 4 Aralık - 07 Nisan 2014

Revıew Of Vagınal Douchıng And Assocıated Factors And Assessment Of Qualıty Of Lıfe Among Marrıed Women

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), 4 Aralık - 07 Nisan 2014

Annedeki Obezitenin Emzirmeye Etkisi

Çağın Hastalığı Obezite Sempozyumu, Türkiye, 23 Aralık 2013

Urinary Incontinence and Quality of Life Among Married Women

24 th International Nursing Research Conference, 22 - 26 Temmuz 2013

An Assessment of Dysmenorrhoea And Qualıty of Life Women of Childbrearing Age

The World Congress on Buılding Consensus out of Controversies ın Gynecology, Infertility and Perinatology, 30 Mayıs - 02 Haziran 2013

Premenstrual Sendrom Etkileyen Faktörler ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişk

II. Uluslararası Katılımlı KadınSağlık Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2013

Hemşirelik Öğrencilerinin Okul Kültürünü Etkileyen Faktörler

II. Uluslararası Katılımlı KadınSağlık Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2013

Aile Planlaması

Aile Planlaması ve Kadın Hastalıkları”, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Meslek Lisesi Öğretmenlerine Seminer, Türkiye, 10 Ekim 2011

İşkur, Belediye Tarafından düzenlenen Çocuk Bakıcısı Yetiştirme Projesinde Eğitimci görevi

İşkur, Belediye Tarafından düzenlenen Çocuk Bakıcısı Yetiştirme Projesinde Eğitimci, Türkiye, 10 Kasım 2010

Emzirme Sürecini Etkileyen Faktörler

I. Uluslararası Kadın ve Sağlığı Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2010

Torch Enfeksiyonlarına Genel Bakış ve Sakarya İlindeki Gebelerin Durumu

I. Uluslararası Kadın ve Sağlığı Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2010

Türkiye de Ebelerin İstihdam Alanları

1. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2010

Sakarya da Bir Sağlık Kuruluşuna Başvuran Gebelerin Eğitim ve Çalışma Durumları

Sakarya Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Mart 2009

The effects of first breastfeeding to future

2 nd Congress of the European Academy of paediatrics, 24 - 28 Kasım 2008

Gebelikte Anne ve Bebek Sağlığını Korumaya Yönelik Davranışların Anneler Açısından Önemi

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2007

Ebelik hizmetlerinin hastalar tarafından değerlendirilmesi

Sağlıklı Toplum ve Aileler İçin Ebelik Lisans Müfredatın Güncelleştirilmesi WORKSHOP, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2002

Ebelerde mesleki iş doyumu

Sağlıklı Toplum ve Aileler İçin Ebelik Lisans Müfredatın Güncelleştirilmesi WORKSHOP, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2002