Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Huzursuz Bacak Sendromunun Görülme Sıklığı, Yaşam ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi


Creative Commons License

HAMİDE A., ŞAHİN S.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, pp.59-69, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17681/hsp.410362
  • Title of Journal : Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions
  • Page Numbers: pp.59-69