Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Algısı ve Mesleki Değerlere Bağlılık Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

PEKSOY S. , ŞAHİN S. , DEMİRHAN İ., KAPLAN S.

Hacettepe Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.104-112, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.31125/hunhemsire.763138
  • Title of Journal : Hacettepe Hemşirelik Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.104-112

Abstract

AAim: This study was conducted to evaluate the relationship between the perception of professionalism and commitment to professional values in nursing students.

Material and Methods: This descriptive study was conducted with 278 nursing students. The study data was collected using a data collection form, the Nurses Professional Values Scale - Revised (NPVS-R) and the Inventory of Professional Attitude at Occupation (IPAO). Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and Spearman’s correlation analysis were used to analyze the data.

Results: The median age of students was 20 (18-35). It was determined that the median of total IPAO score was increased when the students perceived nursing as a professional occupation, thought about practicing nursing after graduation, were fourthyear nursing students, and planned to make an academic career and become a member of professional organizations (p<0.05). Additionally, the median total NPVS-R and IPAO scores were found to be high among the respondents with a special interest in nursing and who were female (p<0.05). According to correlation analysis, a positive relationship was found between NPVS-R and IPAO total scores (p<0.05).

Conclusion: It was concluded from the study that nursing students who adopted professionalism are committed to professional values, and such a commitment was particularly apparent among the students with a special interest in the nursing profession. 

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinde profesyonellik algısı ve mesleki değerlere bağlılık arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, 278 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri; veri toplama formu, Hemşirelerin Mesleki Değerleri Ölçeği-Revize (HMDÖ-R) ve Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (MPTE) ile toplanmıştır. İstatistiksel analizde; Mann-Whitney U, KruskalWallis testi ve Spearman’s korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortancası 20 (18-35)’dir. Öğrencilerin hemşireliği profesyonel bir meslek olarak algılaması, mezun olduktan sonra hemşirelik yapmayı düşünmesi, dördüncü sınıf hemşirelik öğrencisi olması, akademik kariyer ve mesleki örgütlere üye olmayı planlaması durumunda MPTE toplam puan ortancasının arttığı belirlenmiştir (p<0.05). Bununla birlikte hemşireliğe yönelik özel ilgi alanı olanlarda ve kadın öğrencilerde HMDÖ-R ve MPTE toplam puan ortancalarının yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Korelasyon analizine göre; HMDÖ-R ve MPTE toplam puanları arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Çalışmada profesyonelliği benimseyen hemşirelik öğrencilerinin mesleki değerlerine de bağlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlılık hemşirelik mesleğine yönelik özel ilgi alanı bulunan öğrencilerde dikkat çekmektedir.