Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The impact of high-fidelity simulation on knowledge, critical thinking, and clinical decision-making for the management of pre-eclampsia

International Journal of Gynecology and Obstetrics, vol.150, no.3, pp.354-360, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Development of relationship with patient self efficacy scale: Gender, department, and grade level differences

Nigerian Journal of Clinical Practice, vol.23, no.9, pp.1201-1206, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Assessment of the effectiveness of genital infection awareness training provided to women based on the IMB model

Nigerian Journal of Clinical Practice, vol.23, no.3, pp.408-415, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Evaluation of frequency of nausea and vomiting as well as depression level in pregnant women

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, vol.43, no.5, pp.691-697, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of premenstrual syndrome and quality of life in university students

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.64, no.8, pp.915-922, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The frequency of having pap-smear tests among women between 15-64 years old and the evaluation of the level of their knowledge.

JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, vol.63, pp.873-7, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Evaluation of mobile phone addiction level and sleep quality in university students.

Pakistan journal of medical sciences, vol.29, pp.913-8, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

EVALUATION OF THE PERCEPTIONS OF PROFESSIONALITY, ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIP OF SENIOR STUDENTS AT A BACHELOR'S DEGREE: AN EXAMPLE OF A STATE UNIVERSITY

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.40, pp.98-119, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Jinekolojik Kanserde Evde Bakım ve Teknoloji Kullanımı

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.193-201, 2020 (Other Refereed National Journals)

SAKARYA’DA SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA MENSTRÜEL BAŞ AĞRISI SIKLIĞI VE STRES DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.93-103, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Depression, anxiety, and fear of death in postmenopausal women

Menopause (New York, N.Y.), vol.27, no.9, pp.1030-1036, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Gebelerin algılanan stres düzeylerinin ve stres nedenlerinin değerlendirilmesi

Cukurova Medical Journal, vol.45, no.1, pp.170-180, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyonun Kullanılması: Türkiye’de Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.17, no.2, pp.139-148, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri Arasında Menstrüel Baş Ağrısı Sıklığı ve Stres Düzeyinin Değerlendirilmesi.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi., vol.3, no.2, pp.93-103, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelerde Empati ve Öfke Kontrolünün Değerlendirilmesi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, vol.6, no.3, pp.470-478, 2019 (Other Refereed National Journals)

Uterin Atoni Olgusunda Watson’ın İnsan Bakım Modeline Göre Hemşirelik Sürec

Gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, vol.8, no.4, pp.510-517, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assesment of Empathy and Anger Management of Nurses

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.470-478, 2019 (Other Refereed National Journals)

Geciktirilmiş Umbilikal Kordon Klemplemenin Yenidoğan Sağlığına Etkisi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Simülasyona Dayalı Hemşirelik Eğitiminde Kuramlar

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, pp.134-141, 2019 (Other Refereed National Journals)

Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Huzursuz Bacak Sendromunun Görülme Sıklığı, Yaşam ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, pp.59-69, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sağlik İnanç Modeli Örneği: Tütün Bağımlısı Gebe

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kadın Sağlığı HemĢireliği Eğitiminde Yenilikçi Öğretim:Simülasyon Kullanımı

KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, 2019 (Other Refereed National Journals)

Preeklampside Tanı Ve Hemşirelik Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar

Journal of Human Rhythm, vol.4, no.2, pp.88-97, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kadın Sağlığında Obezite

Journal of Human Rhythm, vol.4, no.2, pp.98-103, 2018 (Other Refereed National Journals)

Over Kanseri Tanısı Alan Bir Olguda Cinsel Sağlığın Değerlendirilmesi

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-12, 2018 (Other Refereed National Journals)

Domestic violence and anxiety levels in infertile women

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.43, no.4, pp.777-784, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Empati ve Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi

. Konuralp Tıp Dergisi, vol.10, no.3, pp.318-325, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnfertil kadınlarda aile içi şiddet ve kaygı düzeyleri

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.43, no.4, pp.777-784, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavinin Jinekolojik Kanserlerde Kullanımı

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.36-47, 2018 (Other Refereed National Journals)

Gebelikte Aile İçi Şiddet, Depresyon ve Anksiyete (Domestic Violence, Depression and Anxiety During Pregnancy)

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.14, pp.204-211, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ergenlere Verilen Mestruasyon Hijyen Eğitiminin Etkinliğinin Belirlenmesi

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, vol.2, no.2, pp.66-75, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Adolesan Kızlarda Obezite ve Obezitenin Neden Olduğu Sorunlar.

ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.2, no.1, pp.16-21, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Experience of Fathers having Premature Infants in Neonatal Intensive Care Unit

SRL Pediatrics Neonatal Care Unit, vol.3, no.1, pp.1-5, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Domestic Violence, Depression and Anxiety During Pregnancy

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Preeklampsi: Tanı ve HemşirelikYönetiminde Güncel Yaklaşımlar

Türkiye Biyoetik Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Determination of Risk Factors Knowledge Level and Awareness towards Colorectal Cancers among Turkish Women

Journal of Behavioral Health, vol.5, no.3, pp.109-116, 2016 (Other Refereed National Journals)

How nurses views themselves in Turkey: a qualitative SWOT analysis

International Archives of Nursing and Health Care, vol.2, no.1, pp.2-7, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Colorectal Cancer Risk Associated with Reproductive Factors among Turkish Women

Reproductive System Sexual Disorders, vol.5, no.2, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Perceptions of Turkish University Students about the Effects of Water Pipe Smoking on Health

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, vol.16, no.11, pp.4615-4621, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Annedeki Obezitenin Emzirme Üzerine Etkisi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E- Dergisi, 2014 (Other Refereed National Journals)

Bir Grup Gebe Kadının Doğum Tercihi Ve Doğuma İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E- Dergisi,, 2013 (Other Refereed National Journals)

Problem sloving skills of the nursing and midwifery students and influential factors

Revista Electronica de Enfermagem,, vol.12, no.4, pp.601-606, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turkish men s roles opinions manners and behaviors in their use of contraceptive methods

International,Journal of Human Sciences, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Importance Of Preventive Child Care From The View Of Mothers

Revista Brasilera Em Promoçao Da Saude (RBPS), 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Menapoz ve Cinsel Yaşam

Androloji Bülteni Dergisi,, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Hepatit B ve Gebelik

Sağlıcakla Sağlık Dergisi, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Evaluation of the Empatic Skills of Nursing Students with Respect to the Classes They are Attending

Revista Electronica de Enfermagem, vol.9, no.3, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Egzersizin Gebelikteki Yeri

Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitici Dergisi,, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Gebelerin Gebelik Süreci İle İlgili Bilgi ve Davranışları

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,, 2006 (Other Refereed National Journals)

The Approach of Mothers Towards The Securıty of The Chıld in a Car

Revista Brasilera em Promoçao da Saude (RBPS), 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Postpartum Dönemde Anneye Verilen Aile Planlaması Danışmanlık Eğitimini Kontraseptif Yöntem Seçimi Üzerine Etkisi

Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitimi Araştırma Dergisi,, 2005 (Other Refereed National Journals)

Sakarya İlindeki Ebelerde Mesleki İş Doyumu

Modern Hastane Yönetim Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Maternal Diseases and Breastfeeding

Marmara Medical Journal, 2003 (Other Refereed National Journals)

Dokunmak Hayat Kurtarır Mı

Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitici Dergisi, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Ebelik Hizmetlerinin Kadın Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi Ve Hastalara Göre Ebelik Faaliyetlerinin Önem Derecesi

Sağlık Bilimleri Dergisi (Erciyes Ün. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayını), 2003 (Other Refereed National Journals)

Anne karnındaki bebek ne hisseder

TÜBİTAK Bilim ve Teknik, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Bebek için en iyisi

TÜBİTAK Bilim ve Teknik, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1-5 Yaş Çocuğu Olan Sağlık Çalışanı Annelerin Emzirme Davranışları ve İlişkili Faktörler

1. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, Ankara, Turkey, 30 September - 03 October 2019, pp.79

Lazarusun Sosyal Destek Arayışı Ve Etkileşimsel Stres Modeli İle Endometrium Kanseri Olgusu

1. Uluslar arası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019

The Effects of Migration on Women’xxs Reproductive Health

I. International and II. National Women’xxs Health Nursing Congress., 22 - 24 November 2018

The Effect Of The Maternal Smoking On The Newborn Health in The Lactation Period.

I. International and II. National Women’xxs Health Nursing Congress., 22 - 24 November 2018

Social Gender Based Flirting Violence in Young People.

I. International and II. National Women’xxs Health Nursing Congress, 22 - 24 November 2018

Healthy Start For Life: Nutrition During The Preconceptional And The Prenatal Period.

I. International and II. National Women’xxs Health Nursing Congress, 22 - 24 November 2018

Hemşirelerde empati ve öfke kontrolünün değerlendirilmesi

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

Gebelerde sağlık okuryazarlık ve doğum öncesi bakım bilgi düzeyi

1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 October 2018

Gebelerde Sağlık Okuryazarlık Ve Doğum Öncesi Bakım Bilgi Düzeyi

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018

Gebelerde Huzursuz Bacak Sendromu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018

Use of Simulation in Women’s Health Nursing Education:Systematic Review

1. ULUSLARARASI İNOVATİF HEMŞİRELİK KONGRESİ, 4 - 05 May 2018

Clinical Practice of Women’s Health Nursing Lesson in Turkey of Analysis: An Example of University

5th International Conference Quality and its Perspectives: Multidisciplinary Approach to Patient Care, 18 April 2018

Prevalence and Effect of Restless Legs Syndrome on Quality of Life and Sleep Quality in Menopausal Women

International Metting on Education Research in Health Science (IMER-HS), 3 - 05 November 2017

Ülkemizde Adli Hemşireliğin İhtiyaç Alanlarından Biri: Cinsel Saldırı Muayene Hemşireliği

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Doğum Sonu Dönem

Ebelere Yönelik Doğum Hizmetlerini Güçlendirme Eğitim Programmı, Turkey, 30 December 2016

Rewiew of Vaginal Douching and Associated Factors and Assessment of Quality of Life Among Married Women

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, GynecologyInfertility, Paris, France, 4 - 07 December 2016

The prevalence of complementary alternative medicine among women with gynecologic cancer

The 40th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, Helsinki, Finland, 12 - 15 June 2016

Postpartum Depresyon ve Algılanan Sosyal Desteğin Maternal Bağlanmaya Etkisi

Gebelik, doğum ve Lohusalık Kongresi, (Uluslar arası Katılımlı), Turkey, 2 - 04 April 2016

Kadın Sağlığı Alanında Güncel Yaklaşımlar

Ebelikte Güncel Yaklaşımlar, Turkey, 30 April - 02 May 2015

Gebelerde kaygı düzeyi ve uyku kalitesinni değerlendirilmesi

2. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 27 - 30 April 2015

Gebelerde depresyon ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi

2. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 27 - 30 April 2015

Evaluatıon Of Frequency Of Nausea And Vomıtıng As Well As Depressıon Level In Pregnant Women

The 8th International DIP Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome Pregnancy (DIP), 15 - 18 April 2015

Domestıc Vıolence, Depressıon And Anxıety Durıng Pregnancy (Sakarya, Turkey)

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), 4 - 07 December 2014

Evaluatıon Of The Relatıonshıp Between Food Cravıng And Depressıon In Pregnant Women

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), 4 - 07 December 2014

Early Identificationand Evaluation of High Risk Pregnancy

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology&Infertility, Paris, France, 4 - 07 December 2014

Prevelance of Premenstrual Syndrome ın Unıversıty Students and Affectıng Factors

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), 4 - 07 December 2014

Early Identıfıcatıon and Evaluatıon of Hıgh-rısk Pregnancy

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), 4 - 07 December 2014

Prevelance of Premenstrual syndrome in University Students and Affecting Factors

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology&Infertility, Paris, France, 4 - 07 December 2014

Gebelerde Aşerme ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongresi, Turkey, 20 - 24 November 2014

Jinekolojik Kanserlerde Yaşam Kalitesi

14. Ulusal Jinekooljik Onkoloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 November 2014

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcığı ve Kadın Sağlığına Yansımaları

14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 November 2014

Jinekolojik Kanserlerle Kolerektal Kanserlerin İlişkisi

14. Ulusal Jinekooljik Onkoloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 November 2014

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcığı ve Kadın Sağlığına Yansımaları

14. Ulusal Jinekooljik Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2014

ROY Adaptasyon Modeline Göre Serviks Kanserli Bir Vaka Örneği

14. Ulusal Jinekooljik Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2014

Evaluation of Frequency of Domestıc Vıolence and Anxıety Level Among Infertile Women (Sakarya, Turkey)

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), 4 December - 07 April 2014

Revıew Of Vagınal Douchıng And Assocıated Factors And Assessment Of Qualıty Of Lıfe Among Marrıed Women

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), 4 December - 07 April 2014

Annedeki Obezitenin Emzirmeye Etkisi

Çağın Hastalığı Obezite Sempozyumu, Turkey, 23 December 2013

Urinary Incontinence and Quality of Life Among Married Women

24 th International Nursing Research Conference, 22 - 26 July 2013

An Assessment of Dysmenorrhoea And Qualıty of Life Women of Childbrearing Age

The World Congress on Buılding Consensus out of Controversies ın Gynecology, Infertility and Perinatology, 30 May - 02 June 2013

Hemşirelik Öğrencilerinin Okul Kültürünü Etkileyen Faktörler

II. Uluslararası Katılımlı KadınSağlık Kongresi, Turkey, 13 - 16 May 2013

Aile Planlaması

Aile Planlaması ve Kadın Hastalıkları”, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Meslek Lisesi Öğretmenlerine Seminer, Turkey, 10 October 2011

İşkur, Belediye Tarafından düzenlenen Çocuk Bakıcısı Yetiştirme Projesinde Eğitimci görevi

İşkur, Belediye Tarafından düzenlenen Çocuk Bakıcısı Yetiştirme Projesinde Eğitimci, Turkey, 10 November 2010

Emzirme Sürecini Etkileyen Faktörler

I. Uluslararası Kadın ve Sağlığı Kongresi, Turkey, 3 - 05 June 2010

Türkiye de Ebelerin İstihdam Alanları

1. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, Turkey, 5 - 07 May 2010

Sakarya da Bir Sağlık Kuruluşuna Başvuran Gebelerin Eğitim ve Çalışma Durumları

Sakarya Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Turkey, 5 - 07 March 2009

The effects of first breastfeeding to future

2 nd Congress of the European Academy of paediatrics, 24 - 28 November 2008

Ebelerde mesleki iş doyumu

Sağlıklı Toplum ve Aileler İçin Ebelik Lisans Müfredatın Güncelleştirilmesi WORKSHOP, Turkey, 6 - 08 June 2002

Ebelik hizmetlerinin hastalar tarafından değerlendirilmesi

Sağlıklı Toplum ve Aileler İçin Ebelik Lisans Müfredatın Güncelleştirilmesi WORKSHOP, Turkey, 6 - 08 June 2002

Books & Book Chapters

Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi

in: Anne ve Çocuk Sağlığı İlk 1000 Gün, Nursan Çınar,Sevil Şahin, Editor, Akademik Yayınevi, Ankara, pp.47-86, 2020