Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Duygusal Emek Algısının İş Performansı Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracılık Rolü

işletme araştırmaları dergisi, vol.14, no.1, pp.266-283, 2022 (Other Refereed National Journals)

Yemekhane Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Uygulamasının Öğrenci Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.153-164, 2022 (Other Refereed National Journals)

Dijital Dönüşümün İş Gören Motivasyonu ve İstihdam Edilebilirlik Algısı Üzerindeki Etkisi

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.56, no.4, pp.2944-2961, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Human Resource of the Future in Working Life: The Alpha Generation

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı, pp.1797-1825, 2021 (Other Refereed National Journals)

OTEL İŞLETMELERİNDE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN YORDAYICISI OLARAK İŞ GÜVENCESİ ALGISI: İŞE GÖMÜLMÜŞLÜĞÜN ARACI ROLÜ

Business Management Studies: An International Journal, vol.7, no.4, pp.1383-1404, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

OTEL İŞLETMERİNDEKİ KADIN YÖNETİCİLERİN KARİYER ENGELLERİNİN KARİYER GELİŞTİRME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Journal of International Social Research, vol.11, no.57, pp.545-557, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının İşgören Performansı ile İlişkilerin İncelenmesi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama,

AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.62, pp.381-397, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖRGÜTSEL DIŞLANMANIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

8. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 05 November 2021, pp.193-202

Do entrepreneurship support programs empower women? An exploratory research

22nd RSEP International Economics, Finance & Business Conference, İstanbul, Turkey, 25 - 26 August 2021, pp.97-108 Creative Commons License

KARİYER ALANINDA YAYINLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VEEĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.137-140

İş-Aile Çatışması İle Öznel Kariyer Başarısının ve Bazı DemografikÖzelliklerin İlişkileri

II. International Science and Academic Congress’xx19, Turkey, 19 - 20 April 2019, vol.2, pp.14-28

THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREER COMMITMENT AND SUBJECTIVE CAREER SUCCESS: THE MEDIATING ROLE OF CAREER SATISFACTION

7th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2018), 28 - 30 April 2018

The benefits risks and effects on performance of the outsourcing A comperative study of seasonal and permanent hotels

2nd World Conference On Business, Economics And Management, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2013, vol.109, pp.514-521 Creative Commons License

Books & Book Chapters

VIRTUAL ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT

in: Reviews in Administrative and Economic Science Methodology, Research and Application, ÖZKER, Ahmet Niyazi, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.285-305, 2022

TURİZMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

in: Disiplinlerarası Boyutlarıyla Turizm, İLHAN İbrahim, ÖZKOÇ Aziz Gökhan, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.229-248, 2022

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI

in: BIREYDEN YAPAY ZEKAYA SOSYOEKONOMIK VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR, Tekmez KULU,Hamza KAHRİMAN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.143-156, 2021 Sustainable Development

Human Resources Management in the Food and Beverage Industry

in: INDUSTRIAL KITCHENS CONCEPTS APPLICATIONS, Şaban KARGİGLİOĞLU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.151-184, 2021

Artificial Intelligence Applications in Human Resource Management

in: To Understand the Future Management: Managing through Digital Transformation, Yıldırım, Tansoy Yavuz, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.71-82, 2021

Zaman Yönetimi

in: Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri, Özer K.Ozan, Hızıroğlu Mahmut, Saldamlı Asım, Editor, Adra Yayıncılık, İstanbul, pp.466-486, 2015