Dijital Dönüşümün İş Gören Motivasyonu ve İstihdam Edilebilirlik Algısı Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

DEMİREL Z. H.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.56, no.4, pp.2944-2961, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier