Yemekhane Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Uygulamasının Öğrenci Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi


DEMİREL Z. H.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.153-164, 2022 (Peer-Reviewed Journal)