Asst. Prof.YASİN POYRAZ


Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk


Research Areas: International Law

Metrics

Publication

20

Thesis Advisory

12
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1995 - 2000

1995 - 2000

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Kamu Hukuku (Dr), Turkey

1993 - 1995

1993 - 1995

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), Turkey

1986 - 1991

1986 - 1991

Undergraduate

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2000

2000

Doctorate

Uluslararası Hukukta objektif sorumluluğun düzenlenmesi

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr)

1995

1995

Postgraduate

Milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı çözüm yollarından diplomatik yollar

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli)

Research Areas

International Law

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2004 - 2012

2004 - 2012

Assistant Professor

Kirikkale University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

2001 - 2004

2001 - 2004

Assistant Professor

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

1992 - 2001

1992 - 2001

Research Assistant

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Rectorate Commissioner

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2012 - Continues

2012 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi

2018 - 2019

2018 - 2019

Head of Department

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2011 - 2012

2011 - 2012

Vice Dean

Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2006 - 2012

2006 - 2012

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Kirikkale University, Faculty Of Law

2005 - 2012

2005 - 2012

Fakülte Kurulu Üyesi

Kirikkale University, Faculty Of Law

2007 - 2011

2007 - 2011

Erasmus Program Institutional Coordinator

Kirikkale University, Faculty Of Law

2006 - 2010

2006 - 2010

Vice Dean

Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2001 - 2004

2001 - 2004

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Courses

Doctorate

Doctorate

Bilimsel Araştırma Metodları ve Bilim Ahlakı

Doctorate

Doctorate

Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku

Doctorate

Doctorate

İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Örgütler

Postgraduate

Postgraduate

Avrupa Birliği Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Metodları ve Bilim Ahlakı

Postgraduate

Postgraduate

Türk Boğazlarının Hukuki Rejimi

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Örgütler

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Mülteci Hukuku Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Hukuka Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Deniz Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Postgraduate

Postgraduate

Yabancılar Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Vatandaşlık Hukuku

Doctorate

Doctorate

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye

Postgraduate

Postgraduate

Diplomasi ve Konsolosluk Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Deniz Alanlarının Hukuki Rejimleri

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözüm Yolları

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Kamu Hukuku

Doctorate

Doctorate

Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Uyuşmazlıklar

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Hukuk ve Türkiye’nin Sorunları

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Deniz Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Güncel Uluslararası Hukuk Sorunları ve Türkiye

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Uluslararası Ceza Yargısının Gelişiminde Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rolü

POYRAZ Y., ÖNEN Ö. V.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol.4, pp.187-222, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

DENİZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA BÖLGESEL BİR DÜZENLEME ÖRNEĞİ: CİBUTİ KODU

Poyraz Y., Tabanlı F.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.413-445, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Deniz Haydutluğuna Karşı Mücadelede Uluslararası Toplumun Çabaları

POYRAZ Y., TABANLI F.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.9, no.33, pp.303-345, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulamasında 15 ve 16 Nolu Ek Protokollerle Öngörülen Rejim

Gözlügöl S. V. , POYRAZ Y.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.6, no.20, pp.59-86, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2012

2012

Suriye Vatandaşlarının Geçici Korunması ve Uluslararası Mülteci Hukuku

POYRAZ Y.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.53-70, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2011

2011

Hazar'ın Hukuki Rejimine İlişkin Sorunlar ve Kıyıdaş Devletlerin Çözüm Çabaları

Poyraz Y.

Uluslararası Hukuk ve Politika, vol.7, no.28, pp.27-55, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2011

2011

Cumhuriyetin İlk Hukuk Çevirisi Örneklerinden Menemenlizade Edhem'in 'Lotus Meselesi'

Poyraz Y.

I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı: Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türkiye'de Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları, Kırıkkale, Turkey, 20 - 21 October 2011, pp.448-454

2011

2011

Uluslararası Sorumluluk Hukukuna İlişkin Karşılaştırmalı Temel Terimler

Poyraz Y.

I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı: Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türkiye'de Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları, Kırıkkale, Turkey, 20 - 21 October 2011, pp.127-128

2010

2010

"Ahıska Türklerinin Anavatanlarına Dönüş Sorunu"

Poyraz Y.

8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi: Türk Dünyasında Muhtemel İşbirliği Alanları, Jalal-Abad, Kyrgyzstan, 9 - 13 June 2010, pp.889-898

2009

2009

"Tehlikeli Faaliyetlerden Doğan Sınıraşan Zararların Önlenmesi ve Uluslararası Sorumluluk"

Poyraz Y.

ÇMO 8. Çevre Mühendisliği Kongresi: Çevre, Hukuk, Siyaset, Antalya, Turkey, 12 - 14 November 2009, pp.108-119

Books & Book Chapters

2021

2021

Devletler Hukuku

Bozkurt E., Poyraz Y., Erdal S.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2021

2021

2021

Devletler Hukuku Pratik Çalışmaları

Bozkurt E., Poyraz Y., Erdal S.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2021

2020

2020

1982 Anayasası Düzeninde Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Haklar

Poyraz Y.

in: İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Prof. Dr. Hüseyin Özcan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.118-141, 2020

2020

2020

İnsan Haklarının Ülke Düzeyinde Korunması ve Ulusal Korunma Mekanizmaları

Poyraz Y.

in: İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Prof. Dr. Hüseyin Özcan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.142-167, 2020 Sustainable Development

2011

2011

Lotus Meselesi

Poyraz Y.

Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2011