Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact of Visuals on Primary School 4th Graders’ Problem-solving Success

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, sa.10, ss.2160-2168, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Transferring Our Cultural Heritage to the Next Generations via Visual Arts Education

US-China Education Review A, cilt.6, sa.5, ss.320-325, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Gereksinimli Bireyin Okuduğunu Anlama Düzeyinin Resimler Aracılığıyla Belirlenmesi ve Yorumlanması

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, BODRUM, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, cilt.1

Öğretmen Adaylarının Sanata İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği)

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, BODRUM, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, cilt.1, ss.574

İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Değerlere İlişkin Renk Algılarının İncelenmesi.

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2017, cilt.1, ss.37

Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersi ile İlgili Görüşleri

Sınırsız Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya Alanya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2017, cilt.1, ss.114

Görsel Sanatlar Eğitimi Yoluyla Kültürel Mirasın Yeni Kuşaklara Aktarımı Transferring the Cultural Heritage to Next Generations via Visual Arts Education

INSEA, 34th World Congress of the International Society for Education through Art, Melbourne, Avustralya, 7 - 11 Temmuz 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Görsel Kültür

Görsel Sanatlar (1-8. Sınıflar) Öğretmenler İçin Öğretim Materyali, Levent MERCİN, Melek GÖKAY, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, ss.191-210, 2020

Art Work Readıng Skills

The Skill Approach in Education From Theory to Practice, Firdevs Güneş, Yusuf Söylemez, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ss.476-486, 2018