Prof. SELAHATTİN ÇELİK


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği

Termodinamik ve Isı Tekniği


Research Areas: Mechanical Engineering, Energy, Renewable Energy Systems, Alternative Energy Resources, Hydrogen Technologies and Fuel Cells, Advanced Energy Technologies, Thermodynamics

Web: https://avesis.aybu.edu.tr/selahattincelik
Address: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNiVERSiTESi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Metrics

Publication

98

Citation (Scopus)

409

H-Index (Scopus)

13

Project

9

Thesis Advisory

11

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

Hidrojen Yüzyılı
Presentation
11/10/2023

The effects of hydrogen in the new century and the job opportunities it will offer to engineering students

Hidrojen Yüzyılı Biltek_10.11.2023.....pdf Creative Commons License

Üniversitede Yetiştirilen Mühendisin ve Yapılan Ar-Ge’nin Sektörde Karşılığı
Presentation
10/25/2023

Ülkemizin 100. yılında Üniversitede Yetiştirilen Mühendisin ve Yapılan Ar-Ge’nin Sektörde Karşılığı analiz edilmiştir.

Üniversite Yetiştirilen Mühendis ve....pdf Creative Commons License

Yakıt Hücreli Elektrikli Araçlar
Presentation
6/3/2023

Yakıt Hücreli Elektrikli Araçların geleceği, 2. Hidrojen Forumunda sunulmuştur:

https://www.youtube.com/watch?v=uxdG-p-ll_M


2. Hidrojen Forum_Yakıt Hücreli Ele....pdf Creative Commons License

YAPAY ZEKA ve CHATGPT Nedir?
Other
3/1/2023

Yapay Zeka, bir bilgisayar programının veya sisteminin insan benzeri düşünce ve davranışları 

sergilemesidir. Bu, insanların yapabildiği veya yapması gereken işlemleri yapmasını ve çözmesini içerir,

ancak bunları yaparken insanların doğal düşünce ve davranışlarına benzer bir şekilde çalışır. Yapay

zeka, verileri analiz etme, karar verme, dil işleme, görüntü ve ses tanıma gibi birçok farklı alanda

kullanılabilir. Yapay zeka, büyük miktarda veriyi insanların yapamayacağı şekillerde işleyebilir. Yapay

zekanın amacı, kalıpları tanımak, kararlar vermek ve insanlar gibi yargılamak gibi şeyler yapabilmektir.

Apple'ın Siri'si, Google Now, Amazon'un Alexa'sı ve Microsoft'un Cortana'sı, yapay zekanın günlük

yaşamdaki ana örneklerinden biridir. Bu dijital asistanlar, kullanıcıların programlarını kontrol etmekten

ve web'de bir şey aramaktan başka bir uygulamaya komut göndermeye kadar çeşitli görevleri

gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Günümüzde birçok elektronik cihazda yapay zeka algoritmaları

kullanılmaktadır. Örneğin cep telefonları, robot süpürgeler, elektrikli otomobiller, web sayfaları

bunlardan faydalanan alanlar olup gelecekte hemen her sektörün olmazsa olmazı olacaktır.  

YAPAY ZEKA ve CHATGPT Nedir.pdf Creative Commons License

Hidrojen ve Füzyon & Enerji Ekosistemlerinin Geleceği
Presentation
12/26/2022

The place of hydrogen fuel in fusion studies, the current use of hydrogen and its importance in energy systems

Hidrojen ve Füzyon_Ulisa.pdf Creative Commons License

Yakıt Hücreli Elektrikli Otobüsler
Presentation
1/1/2021

Yakıt Hücresi ile çalışan Elektrikli Otobüslere genel bir bakış

Yakıt Hücreli Elektrikli Otobüsler.....pdf Creative Commons License

Thesis Documents

Lesson Materiels

Education Information

2009 - 2013

2009 - 2013

Doctorate

Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

2007 - 2009

2007 - 2009

Postgraduate

Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Scıence, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Nigde Omer Halisdemir University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Mechanıcal Engıneerıng, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

INVESTIGATION OF ELECTRODE/ELECTROLYTE INTERFACE DYNAMICS OF SOLID OXIDE FUEL CELLS Creative Commons License

Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü

2009

2009

Postgraduate

Numerical Investigation of Two Phase Flow in Direct Methanol Fuel Cell Creative Commons License

Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Scıence

Research Areas

Mechanical Engineering

Energy

Renewable Energy Systems

Alternative Energy Resources

Hydrogen Technologies and Fuel Cells

Advanced Energy Technologies

Thermodynamics

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği

2017 - 2022

2017 - 2022

Associate Professor

Nigde Omer Halisdemir University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Mechanıcal Engıneerıng

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği

2017 - 2022

2017 - 2022

Deputy Head of Department

Nigde Omer Halisdemir University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Mechanıcal Engıneerıng

2014 - 2022

2014 - 2022

Assistant Manager of Research and Application Center

Nigde Omer Halisdemir University

Non Academic Experience

2011 - 2012

2011 - 2012

Genel Müdür

YP Teknoloji

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Hydrogen Technologies Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

Principles and Application of Fuel Cells Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Thermodynamics Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Fuel Cell Technologies

Doctorate

Doctorate

Hydrogen Production and Utilization

Advising Theses

2017

2017

Postgraduate

Metal destekli katı oksit yakıt hücresi geliştirilmesi

Çelik S. (Advisor)

M.TANER(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

CFD simulation of PEMWE flow-field design based on a bio-inspired

Alobeid M., Çelik S.

EJONS 16th International Conference On Mathematics, Engıneering, Natural & Medical Sciences, İstanbul, Turkey, 11 November 2023, pp.1-3 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Design of Bio-Inspired Flow Field for Direct Methanol Fuel Cell

Yağız M., ÇELİK S.

6nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’21), Nevşehir, Turkey, 26 November 2021

2021

2021

Harici Isıtma Sistemi Sıcaklığının PEM Yakıt Pili Soğuk Çalıştırma Performansına Etkisi

TOPCU A., AYDIN K., ÇELİK S.

6th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2021), Antalya, Turkey, 25 October 2021

2021

2021

PEM Yakıt Pili Soğuk Çalıştırma Prosesi için Yardımlı ve Yardımsız Başlatma Teknikleri

TOPCU A., AYDIN K., ÇELİK S.

6th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2021), Antalya, Turkey, 25 October 2021

2021

2021

Effects of Adding Graphene Oxide to Glass Ceramic for Solid Oxide Fuel Cells

ALTAN T., Yağız M., ÇELİK S., ZAN R.

5th International Hydrogen Technologies Congress, Niğde, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Optimum Heating Method for the Assisted Cold Start Technique of PEM Fuel Cell

TOPCU A., Kocamanoğlu A. Ö., AYDIN K., ÇELİK S.

5th International Hydrogen Technologies Congress, Niğde, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Effect of External Heater Operating Duration on Cold Start Performance of PEM Fuel Cell

TOPCU A., AYDIN K., ÇELİK S.

5th International Hydrogen Technologies Congress, Niğde, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Fuel Cell Systems for Submarines

Pamuk İ., Aydın U., ÇELİK S., TİMURKUTLUK B., TOROS S., KAPLAN Y.

5th International Hydrogen Technologies Congress, Niğde, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Investigation of Contact Problem in Planar Solid Oxide Fuel Cells

ÖNBİLGİN S., TİMURKUTLUK Ç., TİMURKUTLUK B., ÇELİK S.

5th International Hydrogen Technologies Congress, Niğde, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Fabrication of Micro-Tubular Solid Oxide Fuel Cells by Tape Casting Method

ALTAN T., TİMURKUTLUK Ç., TİMURKUTLUK B., ÇELİK S.

5th International Hydrogen Technologies Congress, Niğde, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Coolant Selection for the Enhanced Cold Start Capability of PEM Fuel Cell

TOPCU A., AYDIN K., ÇELİK S., Yağız M.

5th International Hydrogen Technologies Congress, Niğde, Turkey, 26 May 2021

2020

2020

Experimental Investigation on the Cold Start Performance on PEM Fuel Cell

TOPCU A., AYDIN K., ÇELİK S.

International Conference on Energy, Environment and Storage of Energy, Kayseri, Turkey, 19 - 21 November 2020, pp.26-30

2019

2019

Bipolar Plaka Akış Alanları Üzerine Deneysel Çalışmalar

KOÇAK N. F., TOPCU A., AYDIN K., ÇELİK S., TOPCU M.

7th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 November 2019

2019

2019

PEM Yakıt Pili Bipolar Plakalarının Geleneksel ve Yenilikçi Üretim Teknikleri

TOPCU M., TOPCU A., AYDIN K., ÇELİK S., KOÇAK N. F.

7th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 November 2019

2019

2019

Development of Bipolar Plate with Metal Forming for PEM Fuel Cells

KARACAN K., ÇELİK S., TOROS S.

6th Internatıonal Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG2019), Niğde, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.83

2019

2019

Development of anode/cathode electrodes for solid oxide fuel cells working at medium temperatures

EVCİMEN S., KARACAN K., ÇELİK S.

6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019), Niğde, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.81

2019

2019

Effect of Erbium Stabilized Bismuth (ESB) on operating temperature for Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)

Yağız M., ÇELİK S.

6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG-2019), Niğde, Turkey, 16 - 18 October 2019

2019

2019

Investigation of Metallic Bipolar Plate for Light-Weight PEM Fuel Cell Stack

KARACAN K., ÇELİK S., TOROS S., AYDIN U.

4th International Hydrogen Technologies Congress, Edirne, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.48

2019

2019

Effects of Thermal Cycling on Joint Strength of Glass-Ceramic Sealing Performance for Solid Oxide Fuel Cells

UÇAR E., TİMURKUTLUK B., ÇELİK S.

4th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2019), Edirne, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.49

2019

2019

Evaluation of Methanol at Start-up for the PEMFC Cold Start Process

TOPCU A., AYDIN K., ÇELİK S.

4th International Hydrogen Technologies Congress, Edirne, Turkey, 20 - 23 June 2019

2017

2017

Experimental Investigation of SOFC with Direct Methanol At Different Temperature and Concentration

Yücel F., KOÇ S., ÇELİK S.

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), 11 - 13 October 2017

2017

2017

Development of Light Weight Stack for UAV

Altuntepe A., ÇELİK S., Pamuk İ., Alpagut O. M.

Int. Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, 26 - 28 September 2017

2017

2017

Development of Metal Supported Solid Oxide Fuel Cell

Güler M. T., Timurkutluk Ç., ÇELİK S.

Int. Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, 26 - 28 September 2017

2017

2017

Three Dimensional Modeling of Anode Microstructure in Solid Oxide Fuel Cells

KOÇ S., ÇELİK S., TOROS S.

Int. Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, 26 - 28 September 2017

2015

2015

Katı Oksit Yakıt Pillerinde Yakıt Kullanımın Veriminin Deneysel İncelenmesi

ÇELİK S., KAPLAN Y., MAT M. D., ALKAN M.

Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, Turkey, 20 - 23 December 2015

2015

2015

Investigation of thermal cycle properties of glass ceramic sealant for SOFC

CANAVAR M., MAT A., ÇELİK S., TİMURKUTLUK B., KAPLAN Y.

International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, 7 - 09 September 2015

2015

2015

Investigation of temperature distribution and performance on single SOFC stack with without machined gas channels

Şanlı E., Uysal V., CANAVAR M., MAT A., ÇELİK S., KAPLAN Y., et al.

International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, 7 - 09 September 2015

2014

2014

Askeri Sistemler İçin Doğrudan Metanol ile Çalışan Yakıt Pili Sistemi Geliştirilmesi

ÇELİK S., MAT M. D., KAPLAN Y.

IV. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turkey, 22 - 23 May 2014

2014

2014

Doğrudan Metanol Yakıt Pilli Şarj Sistemi

ÇELİK S., MAT M. D., Ay E. E., Bilgen E.

1. Uluslararası Plazma Teknolojileri Kongresi, 29 - 30 April 2014

2014

2014

Development of Low Altitude Unmanned Aerial Vehicles with PEM Fuel Cell Power

ÇELİK S., MAT M. D., Ay E. E., Bilgen E.

1. Uluslararası Plazma Teknolojileri Kongresi, 29 - 30 April 2014

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

International Journal of Energy StudiesSustainable Development

Editor

Scientific Refereeing

March 2023

March 2023

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY

SCI Journal

April 2020

April 2020

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY

SCI Journal

June 2018

June 2018

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY

SCI Journal

December 2017

December 2017

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY

SCI Journal

June 2015

June 2015

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY

SCI Journal

January 2015

January 2015

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY

SCI Journal

Scientific Consultations

2016 - Continues

2016 - Continues

Project Consultancy

Lentatek Uzay ve Havacılık

Ankara Yildirim Beyazit University, Turkey

Mobility Activity

2012 - 2012

2012 - 2012

Research Scholarship Program

Guest Researcher

Loughborough University, England

2009 - 2009

2009 - 2009

Research Scholarship Program

Get Education

Joint Research Centre, Netherlands

Awards

October 2018

October 2018

YÖK (Council of Higher Education, Turkey) Outstanding Achievement Awards

Yüksek Öğretim Kurumu

March 2016

March 2016

Publication Incentive Award

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

March 2014

March 2014

3rd Prize in Applications for Energy Generation, Transmission and Distribution

Tet Ar-Ge Proje Pazarı 3

March 2013

March 2013

Incentive Award

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

December 2012

December 2012

Project Promising Highest Commercial Potential Award

Iı. Yenilikçi Ankara Proje Pazarı

May 2006

May 2006

Department First Rank and Faculty Third Rank

Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiCitations

Total Citations (SCOPUS): 409

h-index (SCOPUS): 13

Jury Memberships

January-2019

January 2019

Competition

International Unmanned Aerial Vehicles Competition - TÜBİTAK/TEKNOFEST

Entrepreneurship Activities

YP Teknoloji

Other, YP Teknoloji, 01 January 2011, Founder Owner