Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does economic globalization have predictive power for ecological footprint in MENA counties? A panel causality test with a Fourier function

Environmental Science and Pollution Research, cilt.27, sa.32, ss.40552-40562, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The impact of globalization on ecological footprint: empirical evidence from the South Asian countries

Environmental Science and Pollution Research, cilt.26, sa.32, ss.33387-33398, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Impacts of economic indicators on environmental degradation: Evidence from MENA countries

Renewable and Sustainable Energy Reviews, cilt.103, ss.259-268, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Are shocks to ecological footprint in OECD countries permanent or temporary?

Journal of Cleaner Production, cilt.212, ss.270-301, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Considering nonlinearity and structural changes in the convergence of clean energy consumption: the case of OECD countries

Management of Environmental Quality: An International Journal, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Revisiting current account sustainability in Turkey: analysis via Fourier techniques

International Journal of Sustainable Economy, cilt.11, sa.3, ss.219-236, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Determinants of Oil Demand: Evidence from Italy

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.4, ss.31-51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Oil Production-Economic Growth Nexus in Saudi Arabia: ARDL Bound and Bootstrap Causality Test

The Empirical Economics Letters, cilt.16, sa.9, ss.889-897, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determinants of Deposit Bank Profitability: Evidence from Turkey

JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH, cilt.6, sa.3, ss.218-231, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of Islamic Bank Profitability in Turkey: Bank Specific Factor Analysis

Sakarya İktisat Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye'de Petrol Talebinin Fiyat ve Gelir Esneklikleri: ARDL Sınır Testi ve Nedensellik Analizi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.31-54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Olivera Tanzi ve Patinkin Etkilerinin Türkiye'de Geçerliliğinin İncelenmesi

Maliye Dergisi, sa.168, ss.170-185, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Geçerliliği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.44, ss.113-123, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Standart Makroekonomik Analiz: Ampirik Bir Uygulama

International Congress of Management Economy and Policy, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2020, ss.116-123

Türkiye’de Petrol Talebinin Fiyat ve Gelir Esneklikleri: Sektörel Bir Analiz

International Congress of Energy, Economy and Security 2020, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2020, ss.1-10 Creative Commons License

Club Convergence in Turkey: Evidence from Provincial Income Data

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019, ss.163-171

Finance-Growth Nexus in North African Countries: Panel Causality Evidence

V. International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 11 Nisan 2019, ss.1-9

Türkiye’de Elektrik Tüketimi-Ekonomik Büyüme İlişkisi: İl Bazlı Panel Veri Analizi

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019, ss.382-391

Türkiye’deki Elektrik Tüketimi-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bölge Bazlı Bir Analiz

International Congress of Energy Economy and Security, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2019, ss.344-350

Türkiye’nin Ham Petrol İthalatının Fiyat ve Gelir Esneklikleri: Fourier Eşbütünleşme Yaklaşımı

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Bandırma, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018

The Impact of Immigration on the Labor Market: Evidence from Scandinavian Countries

3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

Reexamination of Current Account Sustainability in Turkish Economy: Analysis via Fourier Techniques

3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: FKPSS Birim Kök ve FSHIN Eşbütünleşme Analizleri

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının Etkinliğinin Sınanması: Asimetrik Etki-Tepki Analizi

V. International Conference in Economics (EconAnadolu 2017), Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.251

Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının Etkinliğinin Sınanması: Asimetrik Etki-Tepki Analizi

V. International Conference in Economics (EconAnadolu 2017), Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.251

Effect of Natural Gas Production on Income Level in Iran

International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey Iran, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.84

Kitap & Kitap Bölümleri

The Relationship Between Finance and Growth in North African Countries: Fresh Evidence from Panel Causality

Evolution of Money, Banking and Financial Crisis: Evolution, Theory and Policy, Burak Darıcı, Çağatay Başarır, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.83-94, 2020

Enerji Politikaları ve Uygulanabilirlikleri

Ekonomi Politikaları - Seçilmiş Konular, KARAGÖL ERDAL TANAS, ÖZGÜR ÖNDER, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.235-252, 2020

Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası: Enerji Arz Güvenliği, Yerlileştirme, Öngörülebilir Piyasa

Enerji Ekonomisi - Politika, Piyasa ve Düzenleme, Erdal Tanas Karagöl, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.9-24, 2019