General Information

Biography

Muhammed Şehid Görüş, AYBÜ SBF İktisat bölümünde araştırma görevlisi olarak görevini sürdürmektedir. Lisans eğitimini Fatih Üniversitesi Ekonomi (İng) bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini ise AYBÜ İktisat (İng) bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimine ise yine aynı üniversitede doktora adayı olarak devam etmektedir.

Temel çalışma konuları arasında çevre ekonomisi, enerji ekonomisi ve uygulamalı makroekonomi vardır. Uluslararası endekslerde taranan (SCI, SCI-exp, SSCI) çok sayıda makale ve kitap bölümü bulunmaktadır.


Institutional Information

Unit
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Department
İktisat
Program
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Contact

Email
msgorus@ybu.edu.tr
Web Page
https://sites.google.com/view/msgorus
Office Phone
+90 312 906 1752
Office
Esenboğa Kampüsü B360