General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Iktisat, Iktisadi Gelişme Ve Uluslararası Iktisat
Research Areas: Economics, Economic Policy, Development Economics and Economic Growth

Names in Publications: Muhammed Sehid Gorus, Muhammed Şehid Görüş

Metrics

Publication

59

Citation (Scopus)

657

H-Index (Scopus)

9

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dr. Muhammed Şehid Görüş, AYBÜ SBF İktisat bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Lisans eğitimini Fatih Üniversitesi Ekonomi (İngilizce) bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini ise AYBÜ İktisat (İngilizce) bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise yine aynı üniversitede 2021 yılında tamamlamıştır.

Temel çalışma konuları arasında çevre ekonomisi, enerji ekonomisi ve uygulamalı makroekonomi vardır. Uluslararası endekslerde taranan (SCI, SCI-exp, SSCI) çok sayıda makale ve kitap bölümü bulunmaktadır.


Contact

Email
msgorus@aybu.edu.tr
Web Page
https://www.msgorus.com/
Office Phone
+90 312 906 1720
Office
Esenboğa Kampüsü B348