Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü

  • 2013 - 2015 Araştırma Görevlisi

    Balıkesir Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü