Prof.

FUNDA TOPRAK


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Education Information

1997 - 2002

1997 - 2002

Doctorate

Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Eski Türk Dili (Dr), Turkey

1994 - 1997

1994 - 1997

Postgraduate

Pamukkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

1990 - 1994

1990 - 1994

Undergraduate

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Harezm Türkçesinde Fiil

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Dili (Dr)

1997

1997

Postgraduate

14. yüzyıla ait bir Yasin suresi tefsiri üzerinde sentaks çalışması

Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Professor

Managerial Experience

2010 - Continues

2010 - Continues

Deputy Head of Department

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Courses

Doctorate

Doctorate

ESKİ TÜRKÇEDEN GÜNÜMÜZE TERİM YAPMA YOLLARI VE TERİMLER

Undergraduate

Undergraduate

DİL ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM

Postgraduate

Postgraduate

TÜRKLERDE İNANÇ METİNLERİ VE METİNLERİN SÖZ VARLIĞI

Undergraduate

Undergraduate

HAREZM-KIPÇAK TÜRKÇESİ

Undergraduate

Undergraduate

ORHUN TÜRKÇESİ

Undergraduate

Undergraduate

ÇAĞATAY TÜRKÇESİ

Undergraduate

Undergraduate

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ

Doctorate

Doctorate

KARAHANLI VE ÇAĞATAY EDEBİYATI -I

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2020

2020

BURHÂN-I KÂTIʻYA MÜTERCİM ÂSIMEFENDİʻNİN TÜRKÇE KATKILARI(ALET VE EŞYA İSİMLERİ)

TOPRAK F.

INTENATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, vol.8, no.4, pp.154-167, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

KUTADGU BİLİG’DE BAR- FİİLİNİN FARKLI BİR İŞLEVİ ÜZERİNE

TOPRAK F.

Turkish Studies, vol.14, no.4, pp.2123-2136, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ BİLİŞSELFARKINDALIK BECERİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİRARAŞTIRMA (KARS İLİ ÖRNEĞİ)

ERDAĞI TOKSUN S., TOPRAK F.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Eğitim Kültür Dergisi, vol.8, no.2, pp.1137-1157, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Commercial Metaphors in Yunus Emre’s PoetryYUNUS EMRE’xxNİN ŞİİRLERİNDE TİCARET iLE İLGİLİ METAFORLAR

TOPRAK F.

International Journal of Languages’xx Education and Teaching, vol.6, no.4, pp.197-204, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

ALİ ŞİR NEVĀYÎ’DE CENNET-CEHENNEM METAFORU

TOPRAK F.

TURKISH STUDIES, vol.13, no.28, pp.987-999, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Yunus Emre’nin Şiirinde “Tuzak ve Ağu” Metaforu

TOPRAK F.

International Journal of Language Academy, vol.6, no.5, pp.402-412, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Kadı Burhaneddin in Şiirlerinde Bir Uslup Özelliği Olarak Soru Cümelleri ve Yapıları

TOPRAK F.

International Journal of Language Academy, vol.4, no.4, pp.326-339, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE KULLANDIKLARI OKUMA STRATEJİLERİ

ERDAĞI TOKSUN S., TOPRAK F.

International Journal of Languages Education and Teaching, vol.4, no.2, pp.276-292, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Kutadgu Bilig de Yönelme Durumundaki Dönüşlülük Zamirlerinin İşlevleri

TOPRAK F.

Turkish Studies, vol.11, no.20, pp.583-604, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005

2005

HAREZMTÜRKÇESİ VE FİİLLERİN ÖZELLİKLERİ

TOPRAK F.

KIRGIZİSTAN MANAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.66, no.18, pp.105-119, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005

2005

Harezm Türkçesinde İkilemeler

TOPRAK F.

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.277-292, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Burhan-ı Katı’da Türk Folkloruna ve Türk Dil Bilimine Katkılar

TOPRAK F.

RESSSCONGRESS, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.620-621

2017

2017

Bir Etimolog Olarak Yusuf Has Hacip ve Kutadgu Bilig’xxdeki Hapax Legemenon Sözcükler

TOPRAK F.

8.Uulslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 22 May 2017 - 26 January 2018

2016

2016

Türkolojinin Önemli Sorunu Sözlük dizin Uyumsuzluğu

TOPRAK F.

III. Uluslararsı Sözlük Bilimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.57

2016

2016

ÜZÜNTÜ MUTLULUK KORKU KAYGI KAVRAMSAL ALANINDAKİ DEYİMLERİN ÖĞRETİMİ KAVRAMSAL METAFOR TEKNİĞİ

TOPRAK F.

2.Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Belgrade, Serbia, 25 - 28 May 2016, pp.177-178

2016

2016

HOCA AHMED YESEVİ VE YUSUF HAS HACİP TE İNSAN I KAMİL ANLAYIŞI

TOPRAK F.

ULUSLARARASI HOCA AHMED YESEVİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2016

2015

2015

Kutadgu Bilig de Pekiştirme Fiili Olarak Kör

TOPRAK F.

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 28 September - 01 October 2015

2015

2015

Kutadgu Bilig de Tezlik Fiili Olarak bar Fiili

TOPRAK F.

Uluslararası Dünya Dili Türkçe, 15 - 17 October 2015

2014

2014

Karahanlı Türkçesinde İsimden Fiil Yapan lA eki ve Fonksiyonları

TOPRAK F.

XI. Milli Türkoloji Kongresi, Turkey, 11 - 13 November 2014

2014

2014

Harezm Ve Çağatay Türkçesi Metinlerinde Hazret i İsa

TOPRAK F.

7.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 17 - 18 October 2014

2015

2015

Mahtumkulu Firaki de Arkaik Söz Varlığı

TOPRAK F.

Uluslararası Türkmen Şairi Mahtumkulu Firaki Sempozyumu, Turkey, 19 - 21 March 2015, pp.70-76

2010

2010

Orhun Yazıtlarından Anadolu Ağızlarına Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları ve İki Örnek Fiil

TOPRAK F.

III.Uluslararası Türkiyat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 May - 29 January 2010, vol.2, pp.831-835

2005

2005

HAREZM TÜRKÇESİ VE KIPÇAK TÜRKÇESİ METİNLERİNİN SÖZ VARLIĞI (FİİL) AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

TOPRAK F.

ı.TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Turkey, 11 - 13 May 2005, pp.729-749

2008

2008

Divanü Lugati t Türk te Fonksiyonlarına Göre I ş Uş Fiilleri

TOPRAK F.

II. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2008, vol.1, pp.683-705

Books & Book Chapters

2019

2019

MAMMETNAZAR HIDIROV

TOPRAK F.

in: TÜRKİYE DIŞINDAKİ TÜRK DÜNYASI TÜRKOLOGLARI, AHMET BURAN, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.565-569, 2019

2019

2019

PİĞAM AZİMOV

TOPRAK F.

in: TÜRKİYE DIŞINDAKİ TÜRK DÜNYASI TÜRKOLOGLARI, AHMET BURAN, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.581-587, 2019

2018

2018

TÜRKLÜK BİLİMİNDE DİLBİLGİSEL DİZİN YANLIŞLARI

TOPRAK F.

in: 2017 YILI TÜRK DİLİ ARMAĞAN KİTABI, hAMZA zÜLFİKAR, BİLAL ÇAKICI, NEVZAT GÖZAYDIN, Editor, ATATTÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI, Ankara, pp.301-311, 2018

2017

2017

YONG SONG Lİ

TOPRAK F.

in: TÜRK DİLİNE GÖNÜL VERENLER -YABANCI TÜRKOLOGLAR-, Ahmet Buran, Editor, AKÇAĞ YAYINLARI, Ankara, pp.393-400, 2017

2016

2016

Çağatay Türkçesi Şiirleri

TOPRAK F. , Bice H., TATÇI M.

in: UNESCO 2016 YILI ANISINA DİVAN I HİKMET HOCA AHMED YESEVİ, Mustafa TATÇI, Editor, Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. İnceleme-Araştırma Dizisi Yayın no:29, Ankara, pp.43-285, 2016

2005

2005

HAREZM TÜRKÇESİNDE FİİL

Toprak F.

BİZİM BÜRO , Ankara, 2005

2005

2005

Harezm Türkçesinde Fiil

TOPRAK F.

BİZİM BÜRO, Ankara, 2005

Episodes in the Encyclopedia

2015

2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

TOPRAK F.

ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi, pp., 2015

2015

2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

TOPRAK F.

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk KAzak Üniversitesi, pp., 2015

2014

2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

TOPRAK F.

Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi, pp., 2014

2014

2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

TOPRAK F.

Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi, pp., 2014

2014

2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi

TOPRAK F.

Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi, pp., 2014

2014

2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

TOPRAK F.

ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi, pp., 2014

2014

2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

TOPRAK F.

Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi, pp., 2014

Supported Projects

2018 - 2018

2018 - 2018

3.International Congress on Social Sciences

Project Supported by Higher Education Institutions

TOPRAK F. (Executive)

2017 - 2017

2017 - 2017

III.ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU

Project Supported by Higher Education Institutions

TOPRAK F. (Executive)

2016 - 2017

2016 - 2017

2ndInternational Symposium on Language Education and Teaching UDES 2016

Project Supported by Higher Education Institutions

TOPRAK F. (Executive)

2015 - 2015

2015 - 2015

ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI

Project Supported by Higher Education Institutions

TOPRAK F. (Executive)


Jury Memberships

June-2016

June 2016

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Marmara Üniversitesi