Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predicting heart transplantation outcomes through data analytics

Decision Support Systems, cilt.94, ss.42-52, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dünya Ticaret Örgütü Çerçevesinde Türkiye ve Dünya Ticaretinin Gelişimi ve Etkileşimi

XXIII.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Kiev, Ukrayna, 26 - 28 Eylül 2019, ss.80-91

ORTAKLIK HAKKI SAĞLAYAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE ORTAKLIK HAKKININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I. ULUSLARARASI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019, ss.284-290

SERMAYE VE ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

I. ULUSLARARASI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019, ss.291-297

Kitap & Kitap Bölümleri

FINANCE STUDIES/ THE EFFECTS OF GENERATION DIFFERENCES ON THE INVESTMENT DECISIONS AND THE EXAMPLE OF ANKARA

ACADEMIC STUDIES IN SOCIAL HUMAN AND ADMINISTARIVE SCIENCES, Hasan BABACAN, Abidin TEMİZER, Editör, Ivpe, CETINJE, ss.107-125, 2019