COVİD-19’DAN EN ÇOK ETKİLENEN 9 OECD ÜLKESİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Creative Commons License

Baş Kaman F. , Yücel A.

Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, vol.3, no.5, pp.14-25, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 5
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi
  • Page Numbers: pp.14-25

Abstract

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19 kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına almış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilmiştir. Pandemiden en çok etkilenen meslek gruplarının başında da sağlık çalışanları gelmektedir. Bu süreçte ülkeler, kaynakta kontrol, sisteme yönelik önlemler, genel hijyen önlemleri, personele yönelik önlemler, kişisel koruyucu donanımlar gibi faktörlerle sağlık çalışanlarını korumaya yönelik tedbirler almaya çalışmışlardır. Bu çalışmada salgından en çok etkilenen 9 OECD ülkesinin sağlık çalışanlarının performans analizi yapılmıştır. Burada ülkelerin sağlık çalışanlarını korumak için gösterdiği çabada hangi ülkelerin etkin olduğu araştırılmak istenmiştir. Çalışmada girdi değişkeni olarak pandemide çok büyük önemi olan ülkelerin nüfus yoğunluğu, sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki oranı ve 1000 kişi başına toplam sağlık çalışanı sayısı alınmıştır. Çıktı değişkeni olarak ise sağlık çalışanlarının milyon kişi başına ölüm ve vaka sayısı alınmıştır. Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak yapılan analizler sonucunda sağlık çalışanlarını korumada tam etkinlik gösteren 3 ülke Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Portekiz olarak belirlenirken etkinliği en düşük ülke İtalya olarak tespit edilmiştir.