Dönemsel Anomalilerin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Mevduat Bankaları Hisse Değerlerinde Test Edilmesi


Creative Commons License

KESKİN M. , YÜCEL A.

International Journal of Social, Political and Economic Research, vol.8, no.1, pp.136-149, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.46291/ijospervol8iss1pp136-151
  • Title of Journal : International Journal of Social, Political and Economic Research
  • Page Numbers: pp.136-149

Abstract

Bankalar, finansal  piyasaların en  temel  aracı  kurumlarınbaşında  gelir  ve fon  arz edenlerle  fon  talep  edenlerin karşılaştırır. Yatırımcıdan borç para kullanma ihtiyacıolanlaradoğrufonların etkin bir biçimde aktarılmasını sağlar. Böylece finansal sistemin etkinliği artarakfon fazlası ve fon talebi uygun fiyatlarla karşılaşma olanağı bulur. Ancak,finansal  piyasalarda  işlem  yapan  katılımcılar,  bazı  dönemlerde  genel  kabul  görmüş  etkin  piyasa  teorileri  ile örtüşmeyen, sıradışı gerçeklikler yaşayabilmektedirler. Genel kabul gören ilkelere aykırı olarak piyasalarda oluşan bu durumlar finansal anomali olarak adlandırılabilir. Çalışmanın amacı; Borsa İstanbul’daki(BIST)olası dönemsel anomalilerin ampirik olarak incelenmesidir. Bu çerçevede BIST 100’de işlem gören dokuz adet mevduat bankasına aithisse  değeri  hareketleri,  2015-2019  arası  dönemi  ve  2020  yılını  kapsayacak  şekilde,  karşılaştırmalı  olarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda; 2020 yılının on ayınıetkisialtına alan Covid-19 salgın döneminde mevduat bankalarına ait hisse değeri hareketleri ile 2015-2019 arası döneme ait hisse değeri hareketleri arasında belirgin bir fark gözlemlenmiştir. Bu durum mevduat bankalarının hisse değerihareketlerinde dönemsel anomali etkisini açık şekilde ortaya koymaktadır.