Genel Bilgiler

Biyografi

KOSGEB Burdur Sinerji Merkez Yöneticisi olarak 2005 -  2008 yıllarında görev yapan SARITAŞ, 2008 - 2012 yıllarında Akdeniz Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2012 – 2020 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış, 2020 yılından itibaren de Doçent olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Üniversiteler bünyesinde Rektör Danışmanlığı, Senatörlük, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkez Müdürlüğü görevlerinde de bulunmuştur.


Üniversitedeki görevlerinin yanında, TBMM Milletvekili Danışmanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu Burdur Bilgi ve Doküman Birimi Sorumluluğu, Burdur Kent Konseyi Ekonomik ve Sosyal Gelişme Grubu Başkanlığı ve MAKÜ – BAKA Teknokenti kurulumun da görev yapmış olan SARITAŞ, üniversite içinde ve dışında birçok kurulda da yer almış ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Ayrıca,  Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında da çeşitli yurtdışı görevlerinde bulunmuştur.


1.si Burdur’da yapılan Uluslararası Ticaret Kongresi (UTİK 2014) Düzenleme Komitesi Başkanlığı yapan SARITAŞ, 2014 yılında Yunus Emre Enstitüsü davetlisi olarak Arnavutluk’ta “Mehmet Akif’in Siyasi Yönü” ve Macaristan’da Erasmus Değişim Programı kapsamında “Expo 2016 Antalya” konularında seminer vermiş,  Üniversitede Akademik danışmanlığını yaptığı ÜNİAK ve GEBİR (Gelişme ve Geliştirme Topluluğu) öğrenci topluluğu ile birçok aktivite ve 2 ulusal kongre organize etmiştir.


Pazarlama alanında Doçent olan SARITAŞ, Pazarlama, Markalaşma, Girişimcilik, Strateji Geliştirme, Proje Yönetimi, Sosyal Medya, Sektörel Kümelenme, Devlet Teşvikleri ve Aile İşletmelerinde Yönetim konuşlarında çalışmalar yapmış, birçok firma ve STK’ya danışmanlık ve eğitim hizmetinde de bulunmuştur. Türkiye’nin birçok ilinde 100’e yakın eğitim ve konferans veren SARITAŞ, Batı Akdeniz Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları’nın tamamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı dâhil birçok Kamu Kurum ve Kuruluşunda KOBİ’lere, girişimcilere ve gençlere yönelik eğitim, seminer ve konferans vermiştir.


1981 Yılında Ankara - Şereflikoçhisar’da doğan Ahmet SARITAŞ, ilk ve orta öğrenimi Antalya’da tamamladıktan sonra, 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden onur öğrencisi olarak lisans, 2007 yılında yine aynı üniversitede  yüksek lisans, 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde doktora eğitimini tamamlamıştır. İngilizce bilen SARITAŞ’ın, çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış köşe yazıları ve ulusal ve uluslararası bilimsel proje, makale ve tebliğleri ile kitap yazarlıkları bulunmaktadır. 

Kurum Bilgileri

Birim
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bölüm
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı
Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

İletişim