Dr.Öğr.Üyesi

ZEYNEP DÖNMEZ


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Eğitim Bilgileri

2010 - 2014

2010 - 2014

Doktora

Universitaet Des Saallandes Saarbrücken, Rechts- Und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultaet, Almanya

2009 - 2010

2009 - 2010

Yüksek Lisans

Universitaet Des Saallandes Saarbrücken, Rechts- Und Wirtschaftswissenschaftlice Fakultaet, Almanya

2003 - 2007

2003 - 2007

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Das Widerrufsrecht bei Fernabsatzvertraegen im türkischen und deutschen Recht

Universitaet Des Saallandes Saarbrücken, Rechts- Und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultaet

2010

2010

Yüksek Lisans

Der Schutz von Domainnamen im türkischen und deutschen Recht

Universitaet Des Saallandes Saarbrücken, Rechts- Und Wirtschaftswissenschaftlice Fakultaet

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Akademik Araştırma Faaliyeti

Mesleki Eğitim

Universitaet des Saarlandes

2015

2015

Ders Verme

Mesleki Eğitim

Universitaet des Saarlandes

2008

2008

Almanca Dil Kursu

Yabancı Dil

Carl Duisberg

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2013

2012 - 2013

Öğretim Görevlisi Dr.

Universitaet des Saarlandes, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Aile Hukukunun Güncel Sorunları

Lisans

Lisans

Çocuk Hakları ve Hukuku

Lisans

Lisans

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Lisans

Lisans

HYPOTHETİCAL CASE COMPETITIONS

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tüketici Hukuku

Lisans

Lisans

Medeni Hukuk Giriş ve Kişiler Hukuku

Lisans

Lisans

Aile Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Borç İlişkisinin Sona Ermesi

Doktora

Doktora

Viyana Satış Sözleşmesi

Lisans

Lisans

Miras Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tüketici Hukuku

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

• Avrupa Birliği'nde Tüketici Hukuku alanında Kanunlaştırma Hareketleri ve Tüketicinin Korunması Modelleri

Dönmez Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan, cilt.7, sa.3, ss.953-968, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

2011 83 EU Sayılı Tüketici Hakları Direktifi ve Bu Direktifin Mesafeli Sözleşmeler Alanında Türk Hukuku na Yansımalar

DÖNMEZ Z.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.351-380, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Savigny Öğretisinde Avrupa’da Kodifikasyon Çabaları Üzerine Düşünceler

Dönmez Z.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.64, sa.4, ss.1235-1244, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

BOŞANMA DAVASINDA VE DAVA SONRASINDA ÇOCUKLARIN HUKUKÎ DURUMU

DÖNMEZ Z.

Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, 10 - 11 Mart 2017

2017

2017

Objektif Teori Işığında Manevi Tazminat

DÖNMEZ Z.

ICPESS 2017 BOSNIA, Bosna-Hersek, 19 Mayıs 2017 - 22 Ocak 2018

2016

2016

6284 Sayılı Aile ve Kadının Korunmasına Dair Kanun da Düzenlenen Tedbirlere Eleştirel Bir Yaklaşım

DÖNMEZ Z.

1. Uluslararası Kadın Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016

2016

2016

TMK ve TBK da Manevi Tazminata İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi Türk Özel Hukuku Ve Uygulamadaki Güncel Problemler

DÖNMEZ Z.

Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Problemler, Türkiye, 28 Nisan 2016

2015

2015

• 2011/83/EU Sayılı Tüketici Hakları Direktifi ve Bu Direktifin Türk Hukukuna Yansımaları

Dönmez Z.

Hukukun Geleceğine Genç Bakış Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmalar

Dönmez Z. , Dönmez Ü., Aldemir Toprak İ. B. , Yüksel Orhun M., Kaya Ü. , Cömert B., et al.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2017

2017

2017

Medenî Hukuk Pratik Çalışmalar

Dönmez Z. , Dönmez Ü., Aldemir Toprak İ. B. , Yüksel Orhun M., Kaya Ü. , Cömert B., et al.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2017

2016

2016

MEDENİ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALAR

DÖNMEZ Z. , DÖNMEZ Ü.

YETKİN YAYINEVİ, Ankara, 2016

Desteklenen Projeler

2017 - 2017

2017 - 2017

ICPESS 2017- Bosnia

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÖNMEZ Z. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Türkisch- Deutscher Familienrechtskongress

EditörBurslar

2009 - 2014

2009 - 2014

1416 Sayılı Kanun Gereği

Milli Eğitim Bakanlığı