Asst. Prof.ZEYNEP DÖNMEZ


Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Metrics

Publication

16

Project

2

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

Universitaet des Saallandes Saarbrücken, Rechts- Und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultaet, Germany

2009 - 2010

2009 - 2010

Postgraduate

Universitaet des Saallandes Saarbrücken, Rechts- Und Wirtschaftswissenschaftlice Fakultaet, Germany

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Das Widerrufsrecht bei Fernabsatzvertraegen im türkischen und deutschen Recht

Universitaet Des Saallandes Saarbrücken, Rechts- Und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultaet

2010

2010

Postgraduate

Der Schutz von Domainnamen im türkischen und deutschen Recht

Universitaet Des Saallandes Saarbrücken, Rechts- Und Wirtschaftswissenschaftlice Fakultaet

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

German

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

Akademik Araştırma Faaliyeti

Vocational Training

Universitaet des Saarlandes

2015

2015

Ders Verme

Vocational Training

Universitaet des Saarlandes

2008

2008

Almanca Dil Kursu

Foreign Language

Carl Duisberg

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2013

2012 - 2013

Lecturer PhD

Universitaet des Saarlandes, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Aile Hukukunun Güncel Sorunları

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Hakları ve Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Undergraduate

Undergraduate

HYPOTHETİCAL CASE COMPETITIONS

Postgraduate

Postgraduate

Tüketici Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Medeni Hukuk Giriş ve Kişiler Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Aile Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Borç İlişkisinin Sona Ermesi

Doctorate

Doctorate

Viyana Satış Sözleşmesi

Undergraduate

Undergraduate

Miras Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Tüketici Hukuku

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

Türk hukuku açısından bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesi

Dönmez Z. (Consultant)

T.KILIÇGİL(Student)

2019

2019

Doctorate

Anahtar teslim inşaat sözleşmesi

Dönmez Z. (Consultant)

İ.BETÜL(Student)

2019

2019

Postgraduate

MEHRE İLİŞKİN ANLAŞMALARIN TÜRK HUKUKUNDAKİ NİTELİĞİ

Dönmez Z. (Consultant)

K.ERTÜRK(Student)

2015

2015

Postgraduate

Edinilmiş mallara katılma rejiminde taraf iradelerinin etkisi

Dönmez Z. (Consultant)

İ.BETÜL(Student)

Articles Published in Other Journals

2016

2016

• Avrupa Birliği'nde Tüketici Hukuku alanında Kanunlaştırma Hareketleri ve Tüketicinin Korunması Modelleri

Dönmez Z.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan, vol.7, no.3, pp.953-968, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

2011 83 EU Sayılı Tüketici Hakları Direktifi ve Bu Direktifin Mesafeli Sözleşmeler Alanında Türk Hukuku na Yansımalar

DÖNMEZ Z.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.351-380, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Savigny Öğretisinde Avrupa’da Kodifikasyon Çabaları Üzerine Düşünceler

Dönmez Z.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.64, no.4, pp.1235-1244, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

BOŞANMA DAVASINDA VE DAVA SONRASINDA ÇOCUKLARIN HUKUKÎ DURUMU

DÖNMEZ Z.

Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, 10 - 11 March 2017

2017

2017

Objektif Teori Işığında Manevi Tazminat

DÖNMEZ Z.

ICPESS 2017 BOSNIA, Bosnia And Herzegovina, 19 May 2017 - 22 January 2018

2016

2016

6284 Sayılı Aile ve Kadının Korunmasına Dair Kanun da Düzenlenen Tedbirlere Eleştirel Bir Yaklaşım

DÖNMEZ Z.

1. Uluslararası Kadın Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2016

2016

2016

TMK ve TBK da Manevi Tazminata İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi Türk Özel Hukuku Ve Uygulamadaki Güncel Problemler

DÖNMEZ Z.

Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Problemler, Turkey, 28 April 2016

2015

2015

• 2011/83/EU Sayılı Tüketici Hakları Direktifi ve Bu Direktifin Türk Hukukuna Yansımaları

Dönmez Z.

Hukukun Geleceğine Genç Bakış Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 October 2015

Books & Book Chapters

Supported Projects

2017 - 2017

2017 - 2017

ICPESS 2017- Bosnia

Project Supported by Higher Education Institutions

DÖNMEZ Z. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2014 - Continues

2014 - Continues

Türkisch- Deutscher Familienrechtskongress

Editor



Scholarships

2009 - 2014

2009 - 2014

1416 Sayılı Kanun Gereği

Ministry of Education