MEHRE İLİŞKİN ANLAŞMALARIN TÜRK HUKUKUNDAKİ NİTELİĞİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: KÜBRA ERTÜRK

Danışman: Zeynep Dönmez