Yargı kararları ışığında Türk ve İsviçre Hukukunda yoksulluk nafakası


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ARZU AHSEN MEDAR

Danışman: Zeynep Dönmez