Arş.Gör.

ZEHRA AVCI


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Türkiye

2018 - 2019

2018 - 2019

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli), Türkiye

2012 - 2016

2012 - 2016

Lisans

Kto Karatay Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Sigorta Hukukunda Kusurun Sigorta Tazminatının Ve Sigorta Bedelinin Ödenmesine Etkisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

A2 Temel

A2 Temel

Almanca

Araştırma Alanları

Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Sigorta Sözleşmesinde Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü

Avcı Z.

Terazi Hukuk Dergisi, sa.155, ss.1338-1351, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları

AVCI Z.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.473-501, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

Siber Risk Sigortası ve Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Değerlendirmesi

Avcı Z.

T.C. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu 2021 Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Kırıkkale, Türkiye, 9 - 12 Şubat 2021

2020

2020

Şirketler Topluluğunda Tam Hakim Şirketin Talimat Verme Yetkisinin Sınırları

Avcı Z.

TÜZEL KİŞİLİK PENCERESİNDEN ANONİM ORTAKLIK SEMPOZYUMU MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 20 - 22 Temmuz 2020, ss.695-733

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

Yardımcı Editör

Ödüller

Haziran 2016

Haziran 2016

Fakülte Birinciliği

Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi