Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Status Epileptikus HastalarındaYataklı Tedavi Maliyeti

Journal of the Turkish Epilepsi Society, cilt.25, sa.1, ss.8-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sympathetic skin response in children with iron deficiency anemia

International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), cilt.3, sa.2, ss.1074-1075, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Excessive Daytime Sleepiness and Burnout Status in Preclinic Medical Students

International Journal of Medical and Health Research, cilt.4, sa.10, ss.90-94, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Adults with Multiple Sclerosis

International Journal of Mental Health Psychiatry, cilt.3, sa.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cardiovascular risk factors and white matter hyperintensities in migraine without aura patients

Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology, cilt.29, sa.4, ss.157-161, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEKRARLAYAN TRANSVERS MİYELİT SONRASINDA GELİŞEN NÖROMİYELİTİS OPTİKA

Medical Journal of Ankara Training and Research Hospital, cilt.49, sa.2, ss.134-137, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bone mineral density in patients with Parkinson s Disease

Aging Clinical and Experimental Research, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Parkinson Hastalığına Sekonder gelişen Diskineziye bağlı Psoas Rüptürü Olgusu

12. Ulusal Parkinson Hastalığı ve HareketBozuklukları Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017, cilt.20, ss.26

Serum ferritin and uric acid levels and association with the disease progression in Parkinson’xxs disease

3rd Congress of the European Academy of Neurology, Amsterdam, Hollanda, 24 - 27 Haziran 2017, cilt.24, ss.691

Serum ferritin and uric acid levels and association with the disease progression in Parkinson’s diasease

3rd Congress of theEuropean Academy of Neurology, Amsterdam, Hollanda, 24 - 27 Haziran 2017, cilt.24, ss.691

OUAS ilişkili vertigo olgusu

UYKU DERNEĞİ 6. UYKU BOZUKLUKLARI KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

Serum Oxidant and Antioxidant Status of Patients with Parkinson’xxs Disease.

69th Annual Meeting of the American Academy of Neurology, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 28 Nisan 2017, cilt.88, ss.1009

Akut Karbonmonoksit İntoksikasyonu Sonrası Gelişen Lökoensefalopati: Olgu Sunumu

12. Ulusal Parkinson Hastalığı ve HareketBozuklukları Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017, cilt.20, ss.28

PARKİNSON HASTALIĞINA SEKONDER GELİŞEN DİSKİNEZİYE BAĞLI PSOAS RÜPTÜRÜ OLGUSU

12. ULUSAL PARKİNSON HASTALIĞI VE HAREKET BOZUKLUKLARI KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 09 Nisan 2017, cilt.20, ss.26

Huzursuz Bacak Sendromunda Depresyon ve Hastalık Şiddeti İle İlişkisi

12.Ulusal Parkinson Hastalıkları ve Hareket Bozukulukları kongresi, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017, cilt.20, ss.23

AKUT KARBON MONOKSİT İNTOKSİKASYONU SONRASI GELİŞEN LÖKOENSEFALOPATİ: OLGU SUNUMU

12. ULUSAL PARKİNSON HASTALIĞI VE HAREKET BOZUKLUKLARI KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 09 Nisan 2017, cilt.20, ss.28

Stiff Leg Sendromu: Olgu Sunumu

8. Nöroimmünoloji Okulu, Kıbrıs (Kktc), 30 Mart - 02 Nisan 2017

Colour anomia and quadrantanopia in a case of alexia without agraphia: a rare disconnection syndrome

2nd CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF NEUROLOGY, KOPENHAG, Danimarka, 28 - 31 Mayıs 2016, cilt.23, ss.766

CREUTZFELD JAKOP OLGU SUNUMU

51. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

İSKEMİK İNME SONRASI GELİŞEN HEMİKORE: OLGU SUNUMU

51. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

BİLATERAL SAKRAL PLEKSOPATİ GELİŞEN KORDOMA OLGUSU

51. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Nadir Görülen Bir IgG MGUS ve DADS Birlikteliği Olgusu

31. ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2015