Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA TOPLUMSAL GERÇEKLİĞİN EDEBİ ESERE YANSIMASI: “ÖLÜM KURTARICI OLURSA (GİLE-MERD)” ÖRNEĞİ

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.237-251, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MONÎRÛ REVÂNÎPÛR’UN FOLKLORİK ESERİ KENÎZÛ ADLI KİTABININ TAHLİLİ

Uluslararası dil edebiyat ve kültür araştırmaları dergisi, cilt.2, ss.129-141, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FERİBA VEFİ’NİN UÇUP GİDEN BİR KUŞ ROMANINDA KADIN KİMLİĞİ

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.18, ss.45-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbrâhîm-i Golestân’ın Ontolojisine Genel Bir Bakış

İraniyat Dergisi, cilt.1, ss.8-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri