Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of etiology, clinical and laboratory data of childhood arthritis.

Turkish Journal of Clinics and Laboratory, cilt.10, ss.492-497, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kronik rekürren multifokal osteomyelit: Olgu sunumu

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveynlerin HPV Aşısı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Yaklaşımları.

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.13, ss.78-82, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kistik fibrozun ilk klinik prezentasyonu: derin anemi

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KRİTİK HASTADA NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRMENİN PROGNOZA ETKİSİ

Türkiye Çocuk Hastalıkları dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lobar Pneumonia and Glomerulonephritis An Unusual Association

Journal of Nephrology and Renal Therapy, cilt.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polispleninin eşlik ettiği situs anomalileri: Üç olgu sunumu

Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.18, ss.125-130, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tip 1 Gaucher Hastalığı: Olgu sunumu

62. Milli pediatri kongresi, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2018

Exposure to and use of mobile devicesin childrenaged 1-60 months

International Child and Information Safety Congress, “Digital Games”, 11 - 13 Nisan 2018

Konjenital lober amfizem

61. Milli pediatri kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Kasım 2017

Çocuklarda VCUG Uygulamaları

9.Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

A substance dependent adolescent mother and her baby

21st ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, 28 - 31 Ağustos 2016

Glutarik asidüri tip 2 Olgu sunumu

XIII.Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Adana, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2015

Kemik İliği Nakli Yapılan X ALD Olgusu

Uluslararası Katılımlı XIII.Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Adana, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2015

Treatment of X linked childhood cerebral adrenoleukodystrophy by the use of bone marrow transplantation

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Innsbruck, 2-5 September 2014, 2 - 05 Eylül 2014

The association of multiple sclerosis and FMF in a child

7th Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4 - 07 Mayıs 2014