Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVALUATION OF HEALTH PROFESSIONALS' KNOWLEDGE LEVELS ON CHILDHOOD AUTİSM

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.848-849

ARE PARENTS AWARE THAT THEY ARE ABUSE OF THEIR CHILD?

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ ve MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ , Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.752-753

EVALUATİON OF UNİVERSİTY STUDENTS' OPİNİONS ABOUT BABY SHOWER PARTY

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ ve MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.376-377

Books & Book Chapters

in: , Dr. Öğr. Üyesi H. Merve İMİR, Editor, Eğitim Kitabevi, Ankara, pp.41-55, 2023

ÇOCUKLUĞUN TARİHÇESİ

in: ÇOCUK GELİŞİMİ, DOÇ. DR. FATMA ELİF KILINÇ,DR. ÖĞR. ÜYESİ K. BÜŞRA KAYNAK EKİCİ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.2-23, 2023

Çocukla İletişimin Türleri

in: Çocuklarla İletişim, Mehmet SAĞLAM, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.102-121, 2021

Sosyal Hizmet Kurumlarında Çocuk Gelişimci

in: ÇOCUK GELİŞİMİ REHBERİ, Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM & Prof. Dr. Neriman ARAL, Editor, VİZE YAYINCILIK, Ankara, pp.115-145, 2021

Metrics

Publication

13