Dr.Öğr.Üyesi

ABDÜLHAMİD OĞUZHAN HACIÖMEROĞLU


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Eğitim Bilgileri

2010 - 2017

2010 - 2017

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

2004 - 2010

2004 - 2010

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Sorumluluk sigortasında sigorta himayesinin kapsamı

Gazi Üniversitesi

2010

2010

Yüksek Lisans

Kıymetli Evrak Hukukunda ciro

Gazi Üniversitesi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Ticaret Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2012 - 2017

2012 - 2017

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Araştırma Görevlisi

Ufuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

fikri mülkiyet hukuku

Lisans

Lisans

şirketler hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

çek hukuku

Doktora

Doktora

şirketler hukuku uygulamaları

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Paya Dayalı Kitle Fonlamasında Kamuyu Aydınlatma

Hacıömeroğlu A. O.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sa.15, ss.273-307, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Zorunlu Sorumluluk Sigortacısının Sonraki Sorumluluğu

Hacıömeroğlu A. O.

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, cilt.36, sa.2, ss.165-192, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler ile Yargı Kararları Işığında Tanınmış Markanın Sulandırılması

Hacıömeroğlu A. O.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.75-107, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Bağımsız Denetim Kuruluşunun Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu

Hacıömeroğlu A. O. , Şahin H.

Legal Hukuk Dergisi, cilt.18, sa.207, ss.1021-1052, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

ÇEK DEFTERİNİN TESLİMİ İLE KURULAN GAYRİNAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Hacıömeroğlu A. O. , Topçu Y.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.192-221, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

Covid-19 Pandemisi Etrafında Alınan Tedbirlerin Bazı Sigorta Türleri Bakımından Rizikonun Hafiflemesine Etkisi

Hacıömeroğlu A. O.

T.C. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu 2021 Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Kırıkkale, Türkiye, 9 - 12 Şubat 2021

2020

2020

Anonim Şirketlerde İ̇mtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kuruluna İlişkin Birtakım Hukuki Meseleler

Hacıömeroğlu A. O.

Asos Congress Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2020

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

Editör

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

Yayın Kurul Üyesi