ÇEK DEFTERİNİN TESLİMİ İLE KURULAN GAYRİNAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ


Hacıömeroğlu A. O. , Topçu Y.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, cilt.5, ss.192-221, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.192-221

Özet

Çek defterinin muhatap banka tarafından çek hesabı sahibine teslim edilmesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 3’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında hesap sahibi ile banka arasında dönülemez bir gayrinakdi kredi sözleşmesinin kurulduğu kabul edilmiştir. Bunun sonucu olarak çek defteri basmaya ve vermeye yetkili olan bankalar, müşterilerine verdikleri çeklerin usulüne uygun bir şekilde kendilerine ibraz edilmeleri halinde, karşılığının bulunmaması durumunda düzenleyici dışındaki hamile belirli bir miktar ödeme yapmakla yükümlü kılınmışlardır. Bu çalışmada, iktisadi ve ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan çeke ilişkin olarak bankaların kendi kaynaklarından ödemekle yükümlü olduğu tutar tüm yönleriyle incelenmeye çalışılacaktır.

The delivery of the chequebook to the customer by the bank is regarded as an irrevocable and non-cash loan agreement between the account holder and the bank in accordance with the article 3(3) of the Cheque Law numbered 5941. As a result, the banks, which have the right to create and deliver the chequebooks, are obliged to make a certain amount of payment to the holder other than the drawer in case of insufficient funds at the account, upon the duly presentation of cheques of their own customers. This study examines all aspects of the amount that banks are obliged to pay from their own resources for the cheques being the essential elements of economic and commercial life.