Zorunlu Sorumluluk Sigortacısının Sonraki Sorumluluğu


Hacıömeroğlu A. O.

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.36, no.2, pp.165-192, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
  • Page Numbers: pp.165-192

Abstract

Toplumun genel menfaatini korumak ve zarar görenlerin zararlarının tazminini kolaylaştırmak adına bazı sorumluluk sigortalarının yaptırılması zorunlu kılınmıştır. Bu amacı pekiştirmek için sadece zorunlu sorumluluk sigortaları açısından uygulanma kabiliyetini haiz Türk Ticaret Kanunu’nun 1484’üncü maddesi ihdas edilmiştir. Söz konusu hükmün ikinci fıkrasına göre “sigorta ilişkisinin sona ermesi, zarar görene karşı ancak, sigortacının sözleşmenin sona erdiğini veya ereceğini yetkili mercilere bildirmesinden bir ay sonra hüküm doğurur”. Bu düzenlemeye benzer bir düzenleme Alman Sigorta Sözleşmeleri Kanunu’nun 117’nci paragrafının ikinci fıkrasında da yer almaktadır. Sigorta ilişkisinin sona ermesine rağmen zorunlu sorumluluk sigortacısının zarar görene karşı bir ay daha sorumlu olması doktrinde “sonraki sorumluluk” (Nachhaftung) şeklinde ifade edilmektedir. Bu çalışmamızda zorunlu sorumluluk sigortacısının sonraki sorumluluğu ele alınmış ve özellikle de Türk hukuku bakımından eksik yönleri tespit edilerek çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.