Prof. OSMAN DÜZGÜN


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Mütercim Tercümanlık (Arapça)


Research Areas: Eastern Languages and Literatures, Arabic Language and Literature, Interpreting and Translating

Metrics

Publication

56

Project

7

Thesis Advisory

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Osman DÜZGÜN

 

1979 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1997 ve 1998 eğitim-öğretim yıllarında, Âli'l-Beyt Üniversitesi (Ürdün), Arap Dili Enstitüsü’nün dil programına katıldı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nı kazandı ve buradan 2003 yılında mezun oldu. Bir süre özel sektörde İngilizce ve Arapça mütercim olarak çalıştı. Aralık 2003-Mayıs 2004 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Lisan Okulu’nda askerlik hizmetini yaptı. 2005 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na naklen atandı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden, Muhyiddîn İbn ʻArabî'nin Muvaşşahaları başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı ve doktora programına kaydoldu. 2008–2009 eğitim-öğretim yılında, doktora konusuyla ilgili araştırma yapmak ve Dil Enstitüsü’nün programına katılmak amacıyla, TÜBİTAK Araştırma Bursu ile, Dımaşk (Şam) Üniversitesi’nde görevlendirildi. 2011 Nisanı’nda Ebu'l-ʻAlâ el-Maʻarrî'nin Luzûmiyyât'ında Toplum, Aile ve Din başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Kırıkkale Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Ana Bilim Dalı’nda eş zamanlı çeviri ve lehçe dersleri vermek üzere görevlendirildi. 2015 yılında, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Anabilim Dalı Başkanlığı ile Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Ekim 2017’de Çağdaş Dönem Arap Halk Edebiyatında Şiir (Suriye-Irak) adlı çalışmasıyla Filoloji temel alanında Doçent ünvanını elde etti. Şubat 2023’te Arapça Mütercim ve Tercümanlık Programlarında Sözlü Çeviri Eğitimi ve Yeni Yöntemler adlı çalışmasıyla Prof. Dr. Kadrosuna atandı. Hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arapça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Düzgün’ün Arap Dili, Sözlü Çeviri ve Eğitimi, Diplomasi Çevirisi, Arapçanın Lehçeleri, Göç ve Eğitim gibi alanlarda çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. 

 

 

Education Information

2006 - 2011

2006 - 2011

Doctorate

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

2004 - 2006

2004 - 2006

Postgraduate

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Ebu'l-`Alâ el-Ma`arrî'nin Luzûmiyyât'ında toplum,aile ve din

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

2006

2006

Postgraduate

Ibn`Arabî`nin muvaşşahaları

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

Research Areas

Eastern Languages and Literatures

Arabic Language and Literature

Interpreting and Translating

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları

2017 - 2023

2017 - 2023

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları

2012 - 2017

2012 - 2017

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları

2005 - 2011

2005 - 2011

Research Assistant

Ankara University, Faculty Of Languages, Hıstory And Geography, Department Of Eastern Languages And Lıteratures

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Deputy Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları

2014 - 2020

2014 - 2020

Erasmus Program Institutional Coordinator

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları

2014 - 2020

2014 - 2020

Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları

2016 - 2016

2016 - 2016

Deputy Head of Department

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şarkiyat Araştırmaları (Yl) (Tezli)

2015 - 2016

2015 - 2016

Head of Department

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Deputy Head of Department

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Head of Department

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

2011 - 2013

2011 - 2013

Head of Department

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

Non Academic Experience

2017 - 2018

2017 - 2018

Suriyeli Öğrencilere Yönelik Eğitim Danışmanlığı

Ministry, Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşarlık

Courses

Postgraduate

Postgraduate

History of Arabic Literature II (Post-Classic and Modern Period)

Undergraduate

Undergraduate

Computer II

Undergraduate

Undergraduate

Simultaneous Translation II (Turkish-Arabic)

Postgraduate

Postgraduate

Arap Edebiyatı Tarihi I (Klasik Dönem)

Undergraduate

Undergraduate

İslamiyet Öncesi Arap Kültürü

Undergraduate

Undergraduate

Diplomasi Çevirisi

Undergraduate

Undergraduate

İslamiyet Sonrası Arap Kültürü I

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Klasik Metinler

Undergraduate

Undergraduate

Simultaneous Translation (Arabic-Turkish)

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Metotları ve Bilim Ahlakı

Undergraduate

Undergraduate

Ardıl Çeviri II (Türkçe-Arapça)

Undergraduate

Undergraduate

Computer I

Undergraduate

Undergraduate

ARP 112 İSLAMİ DÖNEM ARAP EDEBİYATI

Undergraduate

Undergraduate

ARP 104 KELİME TÜRETME

Undergraduate

Undergraduate

ARP 103 CAHİLİYE DÖNEMİ ARAP EDEBİYATI

Undergraduate

Undergraduate

ARP 111 SARF BİLGİSİ

Articles Published in Other Journals

2015

2015

HALEP HALK ŞARKILARI

DÜZGÜN O.

NÜSHA ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , vol.15, no.41, pp.63-100, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

İSLAMİ İLİMLER/İLAHİYAT PROGRAMLARI VE KARİYER İMKANLARI

DÜZGÜN O.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili Anabilim Dalı Başkanlığı, İslami İlimler Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Öğrenci topluluklarıyla işbirliğiyle, 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Dünya Arapça Gününde düzenlenen Panel, Ankara, Turkey, 21 December 2022

2022

2022

Ebu`l-Muzaffer el-Ebîverdî ve Beytu`l- Makdis`e Mersiyesi

DÜZGÜN O., KURAN Ö. Z.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ARAP ŞİİRİNDE KUDÜS SEMPOZYUMU 27-28 EKİM 2022 ERZURUM, Erzurum, Turkey, 27 October 2022

2022

2022

AHMET HAMDİ TANPINAR`IN “SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ” ADLI ESERİ ÖRNEKLEMİNDE ÇEVİRİDE KÜLTÜREL YAKINLIĞIN BELİRLEYİCİLİĞİ ÜZERİNE

DÜZGÜN O., SAĞLAM S., SAĞLAM M. Y.

DÜNYA EDEBİYATINA UZANAN YOLDA BİR TÜRK YAZAR: AHMET HAMDİ TANPINAR, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Goethe Enstitüsü, 25.10.2022 Ankara, Ankara, Turkey, 25 October 2022 Sustainable Development

2022

2022

Arapça Sözlü Çeviri Öğretiminde Metodoloji ve Çeviri Uygulamasında Eşdeğerlik Katmanları

DÜZGÜN O.

THE 2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE SYMPOSIUM ON CURRENT RESEARCH DIRECTIONS IN LANGUAGE, CULTURE, AND LITERATURE, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ERZURUM. 3-4 KASIM 2022, Erzurum, Turkey, 03 October 2022

2022

2022

Uzaktan Eğitim Sürecinde Sözlü Çeviri Eğitimi

DÜZGÜN O.

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN TRENDS IN THE HUMANITIES, SOCIAL, LINGUISTIC AND LITERARY SCIENCES ISTANBUL, TURKEY 20 - 21 AĞUSTOS 2022, İstanbul, Turkey, 20 August 2022

2022

2022

Çağdaş Yöntemler ve Uygulamalar Işığında Lisans Düzeyinde Arapça Diplomasi Çevirisi Öğretimi ve İzlenceleri

DÜZGÜN O.

ULUSLARARASI DÜNYA DİLLERİ ve EDEBİYATLARI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUM PROGRAMI, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, 1-3 HAZİRAN 2022, Denizli, Turkey, 01 June 2022

2022

2022

Arapça Mütercim ve Tercümanlık Programlarında Bilgisayar Destekli Çeviri Dersi ve İzlenceleri

DÜZGÜN O.

15. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Ajloun National University (Ürdün) ve Mardin Artuklu Üniversitesi`nin (Türkiye), 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, İstanbul, Turkey, 21 May 2022

2021

2021

Çevrimiçi Ardıl Çeviri Öğretiminde Egemen Söylemlerin Uygulanabilirliği ve Yeni Yöntem Arayışları

DÜZGÜN O.

Prof. Dr. Azmi Yüksel Anısına Uluslararası Arap Dili ve Edebiyatı Öğretimi Sempozyumu (ADEÖS), Gazi Üniversitesi, 23-25 Haziran 2021, Ankara, Turkey, 23 June 2021

2021

2021

Arapça Eşzamanlı Çeviri Öğretiminde Güncel İzlenceler ve Çevrimiçi Uygulamalar

DÜZGÜN O.

2. International Congress of Pedagogical Research, İstanbul 15-16.05.2021, İstanbul, Turkey, 15 May 2021 Sustainable Development

2021

2021

Arapça Çeviri Eğitimi ve Uygulamaları Işığında Diplomasi Metinlerinde Retorik

DÜZGÜN O.

Uluslararası FSMVÜ Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Kongresi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 27-28 Şubat 2021, İstanbul., İstanbul, Turkey, 27 February 2021

2019

2019

Göç Sonrasında Çok Dilli Edebi ve Kültürel Faaliyetler: İşrak Gazetesi Örneği

DÜZGÜN O.

III. Uluslararası Vatana Dönüş Edebiyatı, Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi, 19.12.2019, İstanbul, Turkey, 19 December 2019 Sustainable Development

2018

2018

Göç Sürecinde Kültürlerarası Etkileşim: Suriyeli Öğrencilere Yönelik Ortaokul Arap Halk Kültürü Müfredatı Örneği

DÜZGÜN O.

II. Uluslararası Vatana Dönüş Sempozyumu (Göç ve İltica-Suriye), İstanbul Üniversitesi, Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araşırma Merkezi, İstanbul, Turkey, 13 December 2018 Sustainable Development

2018

2018

Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri – Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu Örneği

DÜZGÜN O.

Suriyeli Sığınmacıların Uyum Ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 07 December 2018

2017

2017

Milli Eğitim Bakanlığı Nezdinde Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Eğitim Hizmetleri

DÜZGÜN O.

ULUSLARARASI ORTADOĞU KONGRESİ(DİL, TARİH ve EDEBİYAT), Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2017, pp.43

2015

2015

Türkiye de Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Lehçenin Yeri

DÜZGÜN O.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Mannheim, Germany, 28 - 30 May 2015, pp.2195-2217

2015

2015

The Education And The Application Of Simultaneous Interpretation In The Departments Of Arabic Translation And Interpretation At Universities In Turkey

DÜZGÜN O.

Rusya Federasyonu Birinci Devlet Başkanı B. N. Yeltsin Ural Federal Üniversitesi “Linguistik: Teoriden Pratiğe, Jekaterinburg, Russia, 16 - 17 April 2015

2014

2014

Kırıkkale Üniversitesi Arapça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı ve Eşzamanlı Çeviri Dersi

DÜZGÜN O.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Genç Tercümanlar Çalıştayı, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2014

2013

2013

Emel Dunkul ve Abdurrahim Karakoç un Şiirlerinde Filistin Konusu

DÜZGÜN O.

Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Amman, Jordan, 12 May 2013, pp.419-431

2011

2011

Uzaktan Eğitim Yoluyla Arapça Öğretimi ve Bir Örnek Ders Anlatımı

DÜZGÜN O.

İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2011, pp.69-84

2011

2011

Ebu'l-Alâ el-Ma'arrî'nin Mehcer Edebiyatı Üzerine Etkisi, (İstanbul: Akademi Titiz Yayınları) III. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyum Bildiri Kitapçığı, 11-24.

DÜZGÜN O.

III. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 29 November 2011, pp.11-24

2010

2010

el Ma arrî fî Turkiyâ Türkiye de el Ma arrî

DÜZGÜN O.

13. Uluslararası Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî Kongresi, MA'ARRATU'N-NU'MÂN, Syria, 2 - 04 October 2010

2007

2007

Endülüs te Ortaya Çıkan Yeni Bir Şiir Türü Muvaşşaha

DÜZGÜN O.

38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.22, pp.101-118

2007

2007

Türkiye de Arapça Öğretiminde Bilgisayarın Rolü ve Learn Arabic From English Cd Örneği

DÜZGÜN O.

Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi (Gazi Üniversitesi), Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2007

Books & Book Chapters

2022

2022

Eş ve Zıt Anlamlarıyla Arapçada Yaygın Fiiller

Düzgün O.

Akdem Yayınları, İstanbul, 2022

2022

2022

Kadim Kültürde Arap Elbiseleri

Düzgün O.

in: Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, Doç. Dr. Abdussamed Yeşildağ, Editor, Son Çağ Akademi, Ankara, pp.151-177, 2022

2022

2022

İBN KEMÂL PAŞA`NIN DİL VE BELAGAT RİSÂLELERİ

GEVHEROĞLU M. Ç., DÜZGÜN O.

in: KEMAL PAŞA ZÂDE FELSEFE–DİN–EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI -II-, , Editor, Fecr Yayınları, Ankara, pp.307-316, 2022

2022

2022

Kadim Kültürde Arap Elbiseleri

DÜZGÜN O.

in: Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, Yeşildağ, Abdussamed, Editor, Sonçağ Yayınları, Ankara, pp.151-177, 2022

2021

2021

Türkçe-Arapça Arapça-Türkçe Karşılıklar Kılavuzu

DÜZGÜN O.

TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI, Ankara, 2021 Sustainable Development

2017

2017

BAŞARININ ANAHTARLARI

DÜZGÜN O., YAQOOB L. H.

AKDEM YAYINLARI, İstanbul, 2017

2017

2017

Ünite 5 - İsim Türetme I

DÜZGÜN O.

in: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Arapça II Ders Kitabı, Prof. Dr. Nurettin Ceviz, Prof. Dr. Selami Bakırcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.1-27, 2017

2017

2017

Ünite 1 - Yapıları bakımından isimler III

DÜZGÜN O.

in: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Arapça IV Ders Kitabı, Prof. Dr. Nurettin Ceviz, Prof. Dr. Selami Bakırcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.1-33, 2017

2017

2017

Ünite 2 - İsm-i mevsüller

DÜZGÜN O.

in: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Arapça IV Ders Kitabı, Prof. Dr. Nurettin Ceviz, Prof. Dr. Selami Bakırcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.1-26, 2017

2017

2017

Ünite 10 - Yapıları bakımından isimler II

DÜZGÜN O.

in: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Arapça III Ders Kitabı, Prof. Dr. Nurettin Ceviz, Prof. Dr. Selami Bakırcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.1-22, 2017

2017

2017

Ünite 9 - Yapıları bakımından isimler I

DÜZGÜN O.

in: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Arapça III Ders Kitabı, Prof. Dr. Nurettin Ceviz, Prof. Dr. Selami Bakırcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.1-24, 2017

2017

2017

Ünite 8 - Fiil II Harf Sayısına Göre Fiilller

DÜZGÜN O.

in: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Arapça I Ders Kitabı, Prof. Dr. Nurettin Ceviz, Prof. Dr. Selami Bakırcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.1-38, 2017

Supported Projects

2018 - 2018

2018 - 2018

KİTAP BASIM PROJESİ

Other International Funding Programs

SÜZEN A. H. (Executive), DÜZGÜN O. (Executive)

2018 - 2018

2018 - 2018

AFRİN BÖLGESİ FORMATÖR EĞİTİMİ PROJESİ

Other International Funding Programs

SÜZEN A. H. (Executive), DÜZGÜN O. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2009 - Continues

2009 - Continues

Nüsha

Editor