General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları, Mütercim Tercümanlık (Arapça)
Research Areas: Eastern Languages and Literatures, Arabic Language and Literature

Metrics

Publication

50

Project

7

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

1979 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1997 ve 1998 eğitim-öğretim yıllarında, Âli'l-Beyt Üniversitesi (Ürdün), Arap Dili Enstitüsü’nün dil programına katıldı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nı kazandı ve buradan 2003 yılında mezun oldu. Bir süre özel sektörde İngilizce ve Arapça mütercim olarak çalıştı. Aralık 2003-Mayıs 2004 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Lisan Okulu’nda askerlik hizmetini yaptı. 2005 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na naklen atandı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden, Muhyiddîn İbn ʻArabî'nin Muvaşşahaları başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı ve doktora programına kaydoldu. 2008–2009 eğitim-öğretim yılında, doktora konusuyla ilgili araştırma yapmak ve Dil Enstitüsü’nün programına katılmak amacıyla, TÜBİTAK Araştırma Bursu ile, Dımaşk (Şam) Üniversitesi’nde görevlendirildi. 2011 Nisanı’nda Ebu'l-ʻAlâ el-Maʻarrî'nin Luzûmiyyât'ında Toplum, Aile ve Din başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Kırıkkale Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Ana Bilim Dalı’nda eş zamanlı çeviri ve lehçe dersleri vermek üzere görevlendirildi. 2015 yılında, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Anabilim Dalı Başkanlığı ile Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Ekim 2017’de Çağdaş Dönem Arap Halk Edebiyatında Şiir (Suriye-Irak) adlı çalışmasıyla Filoloji temel alanında Doçent ünvanını elde etti.  Hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Düzgün’ün Arap Dili alanında çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. 

Contact

Email
oduzgun@ybu.edu.tr
Web Page
https://avesis.aybu.edu.tr/oduzgun
Address
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, A Blok, Oda No: 113 Esenboğa Külliyesi Esenboğa/ANKARA