Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Morphological and Molecular Evidence for a New Species of Dianthus (Caryophyllaceae) from Turkey

Phytotaxa, cilt.439, sa.1, ss.56-66, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye florası için yeni bir kayıt, Centaurea gulissashvilii (sek. Centaurea, Asteraceae)

Türler ve Habitatlar, cilt.1, sa.2, ss.106-113, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dianthus L. (Caryophyllaceae) cinsi için yeni sinonimler

Bağbahçe Bilim Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.1-12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contributions to the genus Minuartia (Caryophyllaceae) in Turkey

Türler ve Habitatlar, cilt.1, sa.1, ss.14-20, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chorological contributions for some narrow-range endemic plant taxa in Turkey

Anatolian Journal of Botany, cilt.4, sa.2, ss.96-99, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taxonomic contributions to the genus Dianthus section Carthusiani of Turkey (Caryophyllaceae)

Biological Diversity and Conservation, cilt.12, sa.1, ss.66-80, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Dianthus (Caryophyllaceae) Taksonlarının Türkiye’deki Varlığı Üzerine Bir Araştırma

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Taxonomy of Dianthus zonatus s.l. and D. preobrazhenskii

Journal of the Institute of Science and Technology, ss.321-329, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Minuartia setacea (Caryophyllaceae), a new record for Turkey

Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series C, cilt.26, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A new pricking Carnation Caryophyllaceae grows on tuff from Turkey Dianthus aculeatus sp nov

Biological Diversity and Conservation, cilt.7, sa.2, ss.159-162, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TUZ GÖLÜ GÜNEYİNDEKİ NADİR BİTKİLER VE BOTANİK TURİZMİ

2. Uluslararası TürkDünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 Aralık 2018

Sandras Dağı (Fethiye-Muğla) Endemik Bitkilerinin Botanik Turizmi Potansiyeli

III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 5 Eylül - 08 Mayıs 2018

Karanlıkdere Vadisi (Yozgat) Nadir Bitkilerinin BotanikTurizmi Potansiyeli

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 17 - 19 Ekim 2017

Bazı Endemik Bitki Ekstraktlarının Kök-Ur Nematodu Meloidogyne arenaria’ya Karşı Nematisit Etkilerinin Saksı Denemeleri ile Araştırılması

XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.440

Karyological studies on section Leiopetali of aromatic Dianthus (Caryophyllaceae) from Turkey

I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life”, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.459

Sustainability of Genetic Resorcues: Yozgat-Akdağmadeni Salep Orchids.

International Final Cenference. Interactive Conservation Platform for Orchids Native to Greece and Turkey (ICON)., 18 - 21 Nisan 2017

A novel gastroprotective agent Osajin

3. International Vetistanbul Group Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016

Süreyyabey barajı ve çevresi nin Caryophyllaceae florası

1.Uluslararası Bozok Sempozyumu, 5 - 07 Mayıs 2016

Dianthus cyri Caryophyllaceae türünün Karyotip Analizi

1. Ulusal Bitki Biyolojisi kongresi, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015

Minuartia elmalia Caryophyllaceae Türünün Karyotip Analizi

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014

Minuartia mesogitana subsp mesogitana Taksonunun Karyotip Analizi

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014