Bazı Dianthus (Caryophyllaceae) Taksonlarının Türkiye’deki Varlığı Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

HAMZAOĞLU E., KOÇ M.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)